ผลการค้นหาของคุณมี 76 จากทั้งหมด 80865 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานประจำปี 25.. / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายงานประจำปี สสวท | รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 606 ส181ร] (2).

การใช้สื่อและปัญหาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยครู / เสริมพงษ์ หงส์พันธุ์

โดย เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.0723 ส923ก] (1).

แสง / นีล อาร์ดเลย์

โดย อาร์ดเลย์, นีล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 500.2 อ676ส] (1).

น้ำ / นีล อาร์ดเลย์

โดย อาร์ดเลย์, นีล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 500.2 อ676ส] (1).

สี / นีล อาร์ดเลย์

โดย อาร์ดเลย์, นีล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 500.2 อ676ส] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th