ผลการค้นหาของคุณมี 26 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พลังงงานกับชีวิต [ซีดี-รอม] /บริษัทคอมโซน

โดย บริษัท คอมโซน จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0372 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท คอมโซน จำกัด, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0372] (1).

ฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 (ม.4 เทอมต้น) [ซีดีรอม] / จิณดา อีเลคทรอนิกส์ พับลิชซิ่ง

โดย จิณดา อิเล็กทรอนิกส์ พับลิชซิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0088 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: จิณดา อีเลคทรอนิกส์ พับลิชซิ่ง สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0088] (1).

คณิตศาสตร์ กข [ซีดี-รอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0762 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, [2549?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0762] (1).

คณิตศาสตร์ กข [ซีดี-รอม] /ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0763 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี่ จำกัดจำ, [2549?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0763] (1).

มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ [ซีดีรอม] / บริษัทคอมโซน

โดย บริษัท คอมโซน จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0368 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท คอมโซน จำกัด, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0368] (1).

เคมี [ซีดีรอม] /วิสต้าบิสซิเนส

เลขเรียกหนังสือ: CD 0080 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสต้าบิสซิเนส, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0080] (1).

การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน [ซีดี-รอม] /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0937 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร, [2553?]ชื่อเรื่องอื่น: Moodle1.9.สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0937] (1).

เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [ซีดี-รอม]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0389 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม ไอ เอส ซอฟท์เทคจำกัด, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0389] (2).

ซีดีรอมสอนการใช้ Internet [ซีดีรอม] / CIS

โดย CIS.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0121 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทคอมพิวเตอร์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์ จำกัด, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0121] (1).

CD Eraphic Training Macromedia Fireworks 3 [ซีดี - รอม] / ซัคเซส มีเดีย

โดย ซัคเซส มีเดีย.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0107 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0107] (1).

ซีดีรอมสอนการใช้โปรแกรม JAVA BASIC [ซีดีรอม]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0486 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0486] (1).

สอนการใช้โปรแกรม Microft Outlook XP [ซีดีรอม]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0475 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0475] (1).

สอนการใช้โปรแกรม Microsoft FrontPage XP [ซีดีรอม]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0474 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0474] (1).

เอต้าผจญภัย : คู่มือการใช้งาน CAI [ซีดีรอม] /บริษัท อาตาบี จำกัด

โดย บริษัท อาตาบี จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0554 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท อาตาบี จำกัด, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0554] (1).

5คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ = Art for all / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

โดย ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

เลขเรียกหนังสือ: คธ 700 ช489ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Art for all.สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ 700 ช489ห] (10).

ฟิสิกส์ [ซีดีรอม] / วิสต้าบิสซิเนส

เลขเรียกหนังสือ: CD 0081 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสต้าบิสซิเนส, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0081] (1).

สังคมศึกษา [ซีดีรอม] / วิสต้าบิสซิเนส

เลขเรียกหนังสือ: CD 0218 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสต้าบิสซิเนส, [2004?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0218] (1).

อังกฤษ [ซีดีรอม] / วิสต้าบิสซิเนส

เลขเรียกหนังสือ: CD 0111 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสต้าบิสซิเนส, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0111] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th