ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ

โดย ชาตรี สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ช514ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ช514ด] (1).

องค์ประกอบ และหลักการสอนภาษาไทย ในระดับประถมและมัธยมศึกษา / สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส232อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส232อ] (1).

คู่มือครูภาษาไทย ท 331 = ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2529ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก445ค] (1).

แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย / จิรศักดิ์ กนกอุดม, พรพิมล ผลวัฒนะ

โดย จิรศักดิ์ กนกอุดม | พรพิมล ผลวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.36 จ513น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.36 จ513น] (1).

วิธีสอนภาษาไทย / วิทยาลัยครูมหาสารคาม

โดย วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ว634 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ว634] (1).

ชุดการเรียนการสอน / เพ็ญศรี สร้อยเพชร

โดย เพ็ญศรี สร้อยเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3078 พ899ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3078 พ899ช] (1).

การจัดการสาธารณสุขในชุมชน = Community in public health management / จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

โดย จีระศักดิ์ เจริญพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 614 จ571ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550ชื่อเรื่องอื่น: Community in public health management.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 614 จ571ก] (4).

การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา / สนิท สัตโยภาส

โดย สนิท สัตโยภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส213ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ส213ก] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.91 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

โครงการวิเคราะห์ และพัฒนากลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย เรื่อง การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก445ก] (1).

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ก636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ก636] (3).

งานฟาร์ม : กลยุทธ์สำคัญของการศึกษาเกษตร / นพคุณ ศิริวรรณ

โดย นพคุณ ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 630 น166ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 น166ง] (1).

ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน : คู่มือการเรียนการสอนการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมสำหรับครูอาจารย์ และผู้นำชุมชน / โดย อมร รักษาสัตย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อมร รักษาสัตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.80712 ป236 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 321.80712 ป236] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th