ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 214 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

วิทยุโรงเรียน = คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ว] (1).

แบบเรียนภาษาอังกฤษ= English grammar drills for Thai students book II ชั้นประถมปีที่ 6 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513ชื่อเรื่องอื่น: English grammar drills for Thai students book III.สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463บ] (1).

การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ด้วยตนเอง / Ricky, Lowes, Francesca Target, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี,ผู้แปล

โดย โลวส์, ริกกี | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: 371.33 ล966ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33 ล966ก] (3).

โครงงานภาษาอังกฤษ = Creative english project / เบญญาภา โสภณ

โดย เบญญาภา โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 บ799ค 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Creative english project.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 บ799ค 2557] (3).

เนื้อหาและแนวทางการบันทึกการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถม / สมพงษ์ สิงหะพล

โดย สมพงษ์ สิงหะพล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 ส264น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.65 ส264น] (1).

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสื่อและการนำสื่อไปใช้ / ประนอม สุรัสวดี

โดย ประนอม สุรัสวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.652 ป291ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.652 ป291ภ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th