ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 215 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

นวัตรกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย วิชาการ, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ว546น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ว546น] (1).

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 507 ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 ก463ว] (1).

คู่มือการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือวัด...กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ก445ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก445ค] (1).

วิทยาศาสตร์วิทยากล เล่ม 1 / จันตรี ศิริบุญรอด

โดย จันตรี ศิริบุญรอด.

เลขเรียกหนังสือ: 502 จ263ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาภัณฑ์, 2504สถานะ: Items available for loan: [Call number: 502 จ263ว] (1).

การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.593 ก491 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.593 ก491] (2).

คู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบหน่วยบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / สำนักงานประสานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดย สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส691ค] (4).

คู่มือครูสื่อและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเริ่มเรียน / เตือนใจ ทองสำริต

โดย เตือนใจ ทองสำริต.

เลขเรียกหนังสือ: 372.3 ต832ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทคนิค 19, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สื่อและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเริ่มเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.3 ต832ค] (5).

การสอนวิทยาศาาตร์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศร้อน / เจริญ บุญญวัฒน์

โดย เจริญ บุญญวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 507 จ722ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : โรงพิมพ์ส่งเสริมอาชีพสถานศึกษาวิชาช่างพิมพ์, 2505สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507 จ722ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th