ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 899 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ธรรมะระเบียงแก้ว / วศิน อินทสระ, ขวัญ เพียงหทัย, อนุรักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ว357ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือ เรือนธรรม, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ว357ธ] (2).

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ป349ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทองประจำปี 2550 การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ป349ก] (2).
Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.32 ป349ก] (1).

ธรรมนูญชีวิต 9 ประการตามรอยพระยุคลบาท / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ธ342 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ธ342] (2).

พุทธมนต์ และพุทธศาสนพิธี / ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ฝ211พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ฝ211พ] (1).

สันติรำลึก / หลวงพ่อชุมพล พลปญโญ

โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ห313ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้งเฮาส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ส] (1).

ชีวิตงาม / ประพันธ์โดย หม่อมหลวง จิตติ นพวงศ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตติ นพวงศ์ | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 จ419ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ419ช] (2).

แม่ขายชีวิต เพื่อลูก / ไวทย์ สันตยารมณ์

โดย ไวทย์ สันตยารมณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ว968ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : บ้านครูไวทย์, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ว968ม] (3).

ความจริงแห่งชีวิต และ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3444 พ349ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 33ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3444 พ349ค] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้คุณ แทนคุณ / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319ดว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดว] (2).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319ดร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : แคร์ปริ้นท์ แอนด์ กราฟฟิค, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดร] (2).

ศาสตร์และศิลป์การอบรมธรรมะสำหรับเยาวชน / ช. ศรีสงคราม

โดย ช. ศรีสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3013 ช111ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3013 ช111ศ] (3).

เคล็ดลับดับทุกข์ / ว.วชิรเวธี

โดย ว. วชิรเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ว111ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ว111ค] (3).

เข้าใจธรรม = Understanding dhamma / by Nina van Gorkom ; แปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

โดย กอร์คอม, นีน่า วัน | สุจิตต์ อึ้งภากรณ์ [ผู้แปล] | มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก363ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Understanding dhamma.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ก363ข] (1).

พระไทยเข้าคุกอเมริกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในนครลอสแองเจลิส / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

โดย พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ358พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358พ] (1).

ถ้ารู้...(กู)...ทำไปนานแล้ว / ณัฐพบธรรม

โดย ณัฐพบธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ณ339ถ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ณ339ถ] (3).

ธรรมะ Delivery ฉบับปันยิ้ม อิ่มสุข / พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พส358ธป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : busy-day, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับปันยิ้ม อิ่มสุข.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พส358ธป] (3).

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง / วศิน อินทสระ

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ว357ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ว357ธ] (3).

คำตอบใน facebook / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319คต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 294.3444 ด319คต] (1).
Special Status (1).

รู้ธรรม-ละธรรม A-Z / ดลชัย บุณยะรัตเวช

โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ด143ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ด143ร] (1).

พระมหาสมปอง ฉบับสั้นๆ ไม่ลึกแต่ซึ้ง / พระมหาสมปอง

โดย พระมหาสมปอง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ358พม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358พม] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th