ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 412 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พุทธศาสตร์ / ผ่องพรรณ ปัณฑรานนท์

โดย ผ่องพรรณ ปัณฑรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ผ225พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ , 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ผ225พ] (1).

อุดมธรรม / กุหลาบ สายประดิษฐ์ ; ศรีบูรพา, นามแฝง

โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ | ศรีบูรพา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก741อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธรักษา , 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก741อ] (1).

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 พ331ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ331ว] (1).

คำนำสวดมนต์แบบมคธ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)

โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3144 ส247ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส247ค] (1).

ตำราแว่นส่องชาตาหมอดู / พระครูสุภาณี วิทยาคุณ

โดย พระครูสุภาณี วิทยาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 133.6 พ323ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 133.6 พ323ต] (1).

จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 170 พ335จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543สถานะ: No items available Special Status (1).

ลูกผู้ชาย - ไทย / ส่องศรี เทพหัสดิน,ม.ร.ว. ส่องศรี เทพหัสดิน

โดย ส่องศรี เทพหัสดิน, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 920 ส525ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 920 ส525ล] (1).

ถนนสายอริยะ / เจ้าเงาะ

โดย เจ้าเงาะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 จ727ถ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 จ727ถ] (3).

แสงส่องใจให้เพียงพรหม / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส282พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ส282พ] (1).

แสงส่องใจ / [สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ส243ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535-สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส243ส] (1).

หลักพระพุทธศาสนา / พระอริยนันทมุนี

โดย พระอริยนันทมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ417 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์อัษรสาสน์ , 2500สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ417] (1).

อนุสรณ์ธรรมะบรรณาการ อวสานชีวิต คุณพ่อส่าน คุณแม่แถบ พลับทอง /

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 อ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ231] (1).

อนุสรณ์พิสิฐ ตันสัจจา /

เลขเรียกหนังสือ: 923 อ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923 อ231] (1).

อุเบกขาบารมี : หนังสือสอนพุทธศาสนาแก่เด็ก / งามตา กาญจนวสุนธรา

โดย งามตา กาญจนวสุนธรา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ง331อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ง331อ] (1).

ช้อปปิ้งบุญ / ขวัญ เพียงหทัย

โดย ขวัญ เพียงหทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ข251ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือเรือนธรรม, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ข251ช] (2).

ธรรมะเยียวยาชีวิตที่มะเร็งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง / สุภาพร พงศ์พฤกษ์

โดย สุภาพร พงศ์พฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส838ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส838ธ] (1).

มองเห็นใจในใจดับทุกข์ได้ใจสงบ / โดย ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก111ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ม] (1).

ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346ท] (1).

พระธรรมเทศนา / พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ346พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ346พ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th