ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 411 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ชีวิตงาม / ประพันธ์โดย หม่อมหลวง จิตติ นพวงศ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย จิตติ นพวงศ์ | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ419ช] (2).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้คุณ แทนคุณ / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดว] (2).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : แคร์ปริ้นท์ แอนด์ กราฟฟิค, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดร] (2).

ร่มไม้และเรือนใจ / พระไพศาล วิสาโล

โดย พระไพศาล วิสาโล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 พ355ร] (1).

สงสัยมั้ย?ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พริ้นซิตี้, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส] (1).

พระไทยเข้าคุกอเมริกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในนครลอสแองเจลิส / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

โดย พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358พ] (1).

ดับทุกข์ใจด้วยโอสถพระพุทธเจ้า / นิโรธ จิตวิสุทธิ์

โดย นิโรธ จิตวิสุทธิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิง, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 น662ด] (1).

สงสัยมั้ย?ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : A Thing, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส 2555] (1).

ธนาคารความสุข / พิทยากร ลีลาภัทร

โดย พิทยากร ลีลาภัทร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ671ธ] (1).

เพื่อนนอกเพื่อนใน / ชยสาโรภิกขุ

โดย ชยสาโร ภิกขุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ช189พ] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้คุณ แทนคุณ / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดว 2552] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : แคร์ปริ้นท์ แอนด์ กราฟฟิค, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดร 2554] (1).

เรียนรู้จากธรรมชาติ / พระชาญชัย อธิปญฺโญ

โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ออฟเซ็ท, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ323ร] (1).

บัญชีชีวิต / พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ออฟเซ็ท, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ323บ] (1).

จากหอคอยสู่ดวงดาว / พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ323จห] (1).

รู้ธรรม-ละธรรม A-Z / ดลชัย บุณยะรัตเวช

โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 ด143ร] (1).

แก่นธรรม / หลวงปู่เพียร วิริโย

โดย พระเพียร วิริโย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : วัดป่าหนองกอง, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ354ก] (1).

สงสัยมั้ย? ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : A Thing, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส 2556] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

38 มงคลชีวิต / พระมหาเฉลียว กิตติปาโล

โดย พระมหาเฉลียว กิตติปาโล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358สป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th