ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความว่าง กับ ความวุ่น ปล่อยวาง จิตว่าง ไม่วุ่น / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2521สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 ก111ค] (1).

ธรรมะ พระเมืองเพชร / สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี

โดย สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3444 ธ363] (2).

คาถาคติธรรมคำกลอน / ธงชัย สุมนจักร

โดย ธงชัย สุมนจักร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 ธ117ค] (6).

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ / ประมวล เพ็งจันทร์

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทองประจำปี 2550 การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ป349ก] (2). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.32 ป349ก] (1).

พุทโธโลยี : ธัมโมวาท 599 คติธรรมนำชีวิตสู่ความสุข / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม)

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาประกาศ, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.32 พ384พธ] (1).

ธรรมสำหรับครู / คำบรรยายของ พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ)

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ831ธ] (2). Items available for reference: [Call number: 294.3444 พ831ธ] (3).

เก็บเล็กผสมน้อย (ฉบับสมบูรณ์) / พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ; [บรรณาธิการ: วีณา ชินวัตร]

โดย พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน), 2454-2548.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.32 พ354ก] (1).

จริยธรรมในการครองตนให้เป็นคนดีในสังคม

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ; [2549?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 170 จ166] (1).

อริยสัจ / พระปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย พระปราโมทย์ ปาโมชโช.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 294.315 พ346 Disc 1-2] (3). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.315 พ346 Disc 1-2] (1).

เดินสู่อิสรภาพ / ประมวล เพ็งจันทร์

โดย ประมวล เพ็งจันทร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 294.3444 ป349ด] (7). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 294.3444 ป349ด] (1).

อานาปานสติกับชีวิตประจำวัน / เสนาะ ผดุงฉัตร

โดย เสนาะ ผดุงฉัตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส915อ] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th