ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พุทธมนต์ และพุทธศาสนพิธี / ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ฝ211พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ฝ211พ] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ห313ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

Siamese-SM / กุ่ม จุฬามณี

โดย กุ่ม จุฬามณี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ก714ซ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย บริษัท ฐานรวมห่อ จำกัด, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ก714ซ] (1).

แสงแห่งความคิด / เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, บรรณาธิการ

โดย เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [บรรณาธิการ].

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส966 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ส966] (2).

ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา / "อนัตตา"...[และคนอื่นๆ]

โดย "อนัตตา".

เลขเรียกหนังสือ: 613 ช584 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อินเตอร์เวิลด์ มัลติมีเดีย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ช584] (2).

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย / บรรณาธิการ สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

โดย สุภาภรณ์ อัษฎมงคล [บรรณาธิการ].

เลขเรียกหนังสือ: 294.3378 พ354 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3378 พ354] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 อธ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมานามัย | Dhammanamai.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.88 อธ884] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 อธ884 2550 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมานามัย | Dhammanamai.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.88 อธ884 2550] (4).

คลังแห่งปัญญา รากแก้วของแผ่นดิน / ศ.ศิลาแลง

โดย ศ.ศิลาแลง | หลักแก้ว อัมโรสถ.

เลขเรียกหนังสือ: 089.95911 ศ111ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2551ชื่อเรื่องอื่น: เทิดเกียรติบรรพชน | ธรรมานุภาพ | ตื่นเถิดชาวไทย | เพื่อชีวิตที่ดีงาม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 089.95911 ศ111ค] (4).

แก่นแท้พระพุทธศาสนา / อริโย ภิกขุ

โดย อริโย ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 อ398ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชัยนาท : สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ398ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th