ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 384 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สงสัยมั้ย?ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ช397ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พริ้นซิตี้, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส] (1).

แนะวิธีหนีนรกแบบง่าย ๆ / โดย พระสุธรรมยานเถร

โดย สุธรรมยานเถร, พระภิกษุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ส783น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 19ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส783น] (1).

สุขใจเมื่อไม่มีเรา / พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ417ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ417ส] (1).

เข้าใจธรรม = Understanding dhamma / by Nina van Gorkom ; แปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

โดย กอร์คอม, นีน่า วัน | สุจิตต์ อึ้งภากรณ์ [ผู้แปล] | มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ก363ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Understanding dhamma.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ก363ข] (1).

พระไทยเข้าคุกอเมริกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในนครลอสแองเจลิส / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

โดย พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ358พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358พ] (1).

สงสัยมั้ย?ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ช397ส 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : A Thing, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส 2555] (1).

เพื่อนนอกเพื่อนใน / ชยสาโรภิกขุ

โดย ชยสาโร ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ช189พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ช189พ] (1).

จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม

โดย กำพล ทองบุญนุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.908 ก581จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.908 ก581จ] (1).

ข้ามกระแส / กำพล ทองบุญนุ่ม

โดย กำพล ทองบุญนุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ก581ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ก581ข] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้คุณ แทนคุณ / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319ดว 2552 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ด, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดว 2552] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319ดร 2554 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : แคร์ปริ้นท์ แอนด์ กราฟฟิค, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดร 2554] (1).

คำตอบใน facebook / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319คต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 294.3444 ด319คต] (1).
Special Status (1).

รู้ธรรม-ละธรรม A-Z / ดลชัย บุณยะรัตเวช

โดย ดลชัย บุณยะรัตเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ด143ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ด143ร] (1).

แก่นธรรม / หลวงปู่เพียร วิริโย

โดย พระเพียร วิริโย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ354ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : วัดป่าหนองกอง, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ354ก] (1).

สงสัยมั้ย? ธรรมะ / ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

โดย ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ช397ส 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : A Thing, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ช397ส 2556] (1).

ชีวิตที่คุ้มค่า : ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ห313ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ห313ช] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ห313ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

38 มงคลชีวิต / พระมหาเฉลียว กิตติปาโล

โดย พระมหาเฉลียว กิตติปาโล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ358สป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ358สป] (1).

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ

โดย ดังตฤณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ด319ดร 2552 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : แคร์ปริ้นท์ แอนด์ กราฟฟิค, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ด319ดร 2552] (1).

ธรรมะมหาสนุก / ว. วชิรเมธี

โดย ว. วชิรเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: คธ 294.3444 ว111ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ 294.3444 ว111ธ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th