ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 898 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เมตตา / สุจินต์ บริหารวนเขต์

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักพิมพ์คุรุสภา, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.344 ส755ม] (1).

บันทึกของศุภาสินี / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

โดย อริยวงศาคตญาณ, สมเด็จพระ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพน จำกัด, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ247บ] (1).

หลักพระพุทธศาสนาและธรรมบรรยายพิเศษ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2511สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ829ห] (1).

ดับทุกข์ด้วยธรรมะ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก388ด] (2).

ไกวัลยธรรม (ฉบับย่อ) / พุทธทาส ภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ832ก] (1).

ปกิณกรรม / มหากลีบ วรปญโญ, พระ

โดย มหากลีบ วรปญโญ, พระ ป.ธ.9.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เสียงอักษรการพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ357ป] (1).

เตือนใจ / ปัญญานันทะ ภิกขุ

โดย ปัญญานันทะ, ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2503สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ป524ต] (2).

อุทยานธรรม / ยันตระ อมโรภิกขุ

โดย ยันตระ อมโรภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.308 ย619อ] (1).

คู่มือปัญญาชน / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ829ค] (2).

ปรารภเพื่อดับกองทุกข์ / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th