ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 898 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทสภานุสรณ์ / คณะศิษย์.

โดย คณะศิษย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ค121ท] (1).

อนุสรณ์สุนทรธรรมอาจริยบูชา

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 อ231] (1).

หมั่นซักหม่นฟอก มรดกธรรม / ก.เขาสวนหลวง.

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุธิการพิมพ์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 ก111ห] (1).

สารัตถธรรมของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส678] (1).

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา / วัลย์ นานายน

โดย วัลย์ นานายน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.364 ว443ธ] (1).

มรดกหลวงพ่อวัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี / คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี.

โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 ค121ม] (1).

ปัญญาสาร ฉบับที่ 55 / มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์

โดย แนบ มหานีรานนท์, มูลนิธิ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ แนบ มหานีรานนท์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 น919ป] (1).

เนกขัมมบารมี / พระพจนารถ ปภาโส

โดย พระพจนารถ ปภาโส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ350น] (1).

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา / สุมาลี อินทรวนิช.

โดย สุมาลี อินทรวนิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส842พ] (1).

สลักธรรม

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลียงเชียง, [ 2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส368] (1).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม เล่ม4 / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111น] (1).

ธรรมนูญชีวิต / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 137ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมวันทร์การพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ380ธ] (1).

บรมธรรม ภาคปลาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829บ] (1).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111น 2529] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th