ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 899 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทสภานุสรณ์ / คณะศิษย์.

โดย คณะศิษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ค121ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ค121ท] (1).

อนุสรณ์สุนทรธรรมอาจริยบูชา

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 อ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 อ231] (1).

หมั่นซักหม่นฟอก มรดกธรรม / ก.เขาสวนหลวง.

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ก111ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุธิการพิมพ์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ก111ห] (1).

สารัตถธรรมของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส678 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, [2545?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส678] (1).

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา / วัลย์ นานายน

โดย วัลย์ นานายน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.364 ว443ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.364 ว443ธ] (1).

มรดกหลวงพ่อวัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี / คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี.

โดย คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ค121ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ค121ม] (1).

ปัญญาสาร ฉบับที่ 55 / มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์

โดย แนบ มหานีรานนท์, มูลนิธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 น919ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ แนบ มหานีรานนท์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 น919ป] (1).

เนกขัมมบารมี / พระพจนารถ ปภาโส

โดย พระพจนารถ ปภาโส.

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ350น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.307 พ350น] (1).

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา / สุมาลี อินทรวนิช.

โดย สุมาลี อินทรวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส842พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส842พ] (1).

สลักธรรม

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ส368 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลียงเชียง, [ 2544?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส368] (1).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม เล่ม4 / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก111น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111น] (1).

ธรรมนูญชีวิต / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ380ธ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 137ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมวันทร์การพิมพ์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ380ธ] (1).

บรมธรรม ภาคปลาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2518สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829บ] (1).

แนะแนวการปฏิบัติธรรม / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ก111น 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก111น 2529] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th