ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 894 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน / เหลี่ยวฝาน ; เจือจันทน์ อัชพรรณ (มิสโจ), ถอดความจากต้นฉบับภาษาจีน

โดย เหลี่ยวฝาน | เจือจันทน์ อัชพรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 179.9 ห736อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปสนองการพิมพ์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 179.9 ห736อ] (1).

ธรรมปฎิบัติ / อมรา มลิลา

โดย อมรา มลิลา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 อ293ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : กอรัตนชัยการพิมพ์, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 อ293ธ] (1).

ยี่สิบสี่ปีแห่งการละสังขาร / ก. เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก111ย ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก111ย] (1).

หลักธรรมสำหรับการปกครอง / พิทูร มลิวัลย์

โดย พิทูร มลิวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ675ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ675ห] (7).

10 ปี แห่งการละสังขาร / วัลย์ นานายน

โดย วัลย์ นานายน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ว443ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ว443ส] (1).

ดวงประทีปแห่งชีวิต / ภิกขุปัญญานันทมุนี

โดย ปัญญานันทมุนี, ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 ป524ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยมเซียงจงเจิรญ, 2502สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 ป524ด] (1).

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ / ติช นัท ฮันห์ ; พระประชา ปสนนธมโม, แปล

โดย นัท ฮันห์, ติช | ประชา ปสนนธมโม, ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 น398ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2531สถานะ: No items available Special Status (1).

ตอบปัญหาธรรม / ม.จ. พูนพิศสมัย ดิศกุล

โดย พูนพิศมัย ดิสกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 พ851ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ851ต] (1).

ทางแห่งความดี (ธรรมบท) / วศิน อินทสระ

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.321 ว357ท 2517 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2517สถานะ: No items available Special Status (1).

ศิษย์โง่กับงอนไถ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร

โดย จำรัส ดวงธิสาร | กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ จ364ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ จ364ศ] (1).

บรมธรรม ภาคต้น / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระนคร, 2510สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829บ] (2).

มหิดลธรรม / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2513สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829ม] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th