ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สามัคคีธรรม / บุญสม เจนใจ, เรียบเรียง.

โดย บุญสม เจนใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 บ583ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 บ583ส] (1).

คุณธรรมประจำใจ / จำนงค์ ทองประเสริฐ, เรียบเรียง.

โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 จ344ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 จ344ค] (1).

อปริหานิยธรรม / บุญสม เจนใจ, เรียบเรียง

โดย บุญสม เจนใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 บ583อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 บ583อ] (1).

ฆราวาสธรรม / สารี อินสอน, เรียบเรียง.

โดย สารี อินสอน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ส681ฆ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ส681ฆ] (1).

แก้วตา-ขวัญใจ (บุคคลหาได้ยาก) / พูลศรี เจริญพงษ์, เรียบเรียง.

โดย พูลศรี เจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 พ854ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 พ854ก] (1).

สัปปุริสธรรม 7 (สมบัติผู้ดี 7 ประการ) / ทองย้อย แสงสินชัย,เรียบเรียง.

โดย ทองย้อย แสงสินชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ท298ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ท298ส] (1).

พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสอนไว้ / บุญสม เจนใจ, เรียบเรียง.

โดย บุญสม เจนใจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 บ583พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 บ583พ] (1).

เบญจศีล เบญจธรรม / ทรงวิทย์ แก้วศรี, เรียบเรียง.

โดย ทรงวิทย์ แก้วศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ท146บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ท146บ] (1).

แก่นพุทธศาสตร์ (อริยสัจ 4) / วศิน อินทสระ, เรียบเรียง.

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ว357ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ว357ก] (1).

พรหมวิหารธรรม / วัชระ คงอดิศักดิ์, เรียบเรียง.

โดย วัชระ คงอดิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ว377พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมเฉลิมพระเกียรติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ว377พ] (1).

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เล่ม 4 : พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน 4 (พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 3-5) / พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), เรียบเรียง

โดย พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ).

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 พ399ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530ชื่อเรื่องอื่น: พระพุทธศาสนาในอินเดีย ตอน 4 : พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 3-5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 พ399ป] (1).

คุณธรรม 4 ประการ / พระครูพุทธศาสน์โศภน (แคล้ว สุสํวุโต), อภิชัย ชารีรักษ์ และมนูญ จันทร์นวล, เรียบเรียง

โดย พระครูพุทธศาสน์โศภน (แคล้ว สุสํวุโต) | อภิชัย ชารีรักษ์ | มนูญ จันทร์นวล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 พ323ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 พ323ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th