ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปฏิรูป-สมควรแล้ว / พระครูสถิตพจนสุนทร, สำนักพิมพ์ปฏิรูป ; เจ้าของ

โดย พระครูสถิตพจนสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส183ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ปฏิรูป, 2549สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส183ป] (5).

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก / พระแสวง สังฆโสภณ

โดย พระแสวง สังฆโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ829ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ829ห] (2).

ปกิณกรรม / มหากลีบ วรปญโญ, พระ

โดย มหากลีบ วรปญโญ, พระ ป.ธ.9.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ357ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เสียงอักษรการพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ357ป] (1).

ตำราแว่นส่องชาตาหมอดู / พระครูสุภาณี วิทยาคุณ

โดย พระครูสุภาณี วิทยาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 133.6 พ323ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 133.6 พ323ต] (1).

วนกถา / คณะศิษย์สำนักปู่สวรรค์

โดย คณะศิษย์สำนักปู่สวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 021 ค121ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สำนักปู่สวรรค์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 021 ค121ว] (1).

ไปคนเดียว / แสวง สังฆโสภณ

โดย แสวง สังฆโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส968ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วัดมหาธาตุวรวิหาร, 2524สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส968ป] (3).

ใบประดู่นอกกำมือ / อิสระมุนี

โดย อิสระมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 อ764บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 อ764บ] (1).

วิปัสสนากถา / ภัททันตะ โสภณเถร มหาศรีสะยาดอ

โดย ภัททันตะ โสภณเถร มหาศรีสะยาดอ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ภ353ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทคณะช่าง จำกัด, 2501สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ภ353ว] (1).

ชัยมงคล / พระเทพเมธี

โดย พระเทพเมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ท595ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2500สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ท595ช] (1).

อริยสัจคืออะไร / สุธีโว ภิกขุ

โดย สุธีโว ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ส786อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ส786อ] (1).

ธรรมบรรณาการ / พระมหาศิริ กนตสิริ

โดย พระมหาศิริ กนตสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ม266ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ม266ธ] (1).

ธรรมบรรณาการ เล่ม 2 / พระมหาศิริ กนตสิริ

โดย พระมหาศิริ กนตสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 ม266ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 ม266ธ] (1).

บุญสมบุญและวิธีสอนตามชั้นของอริยสัจสี่ / สาโรช บัวศรี

โดย สาโรช บัวศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ส638บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เจริญพัฒน์, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ส638บ] (1).

ธรรมะของพระพุทธเจ้า / สุชีโวภิกขุ

โดย สุชีโว ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ส763ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2507สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.361 ส763ธ] (1).

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเสรี อนันตชัย

เลขเรียกหนังสือ: 365.3 อ234 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 365.3 อ234] (1).

ส.ค.ส. (สารแห่งความสุข) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ก126ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มปท. : มปพ, 2541สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ส] (3).

เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ก126ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์ 2542สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ก126ค] (1).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 4 ( ฉบับพิเศษ ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ก126ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

หลักพุทธธรรมโดยใจความ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 พ831ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี, 2509สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ831ห] (4).

โลกหนอโลก / พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์

โดย พระมหาเคี้ยง เตียรนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3013 พ358ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2518สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3013 พ358ล] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th