ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พุทธสาสนา [วารสาร]

โดย ธรรมทานมูลนิธิ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : บ้านธรรมทาน , 2556สถานะ: No items available

พุทธมนต์ และพุทธศาสนพิธี / ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดย ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ฝ211พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ฝ211พ] (1).

ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 ห313ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 ห313ต] (1).

บุญสมบุญและวิธีสอนตามชั้นของอริยสัจสี่ / สาโรช บัวศรี

โดย สาโรช บัวศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ส638บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เจริญพัฒน์, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ส638บ] (1).

สาระสาส์นเสียงปลุก [วารสาร]

โดย มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (ผชป.) ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย (ชคศท.).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสียงปลุก.สถานะ: No items available

สมุดภาพปฤษณาธรรม / อ่าน ถ่ายทอด วิเคราะห์ บรรยาย โดย ประภาส สุระเสน

โดย ประภาส สุระเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ป347ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ป347ส] (1).

Siamese-SM / กุ่ม จุฬามณี

โดย กุ่ม จุฬามณี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ก714ซ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่าย บริษัท ฐานรวมห่อ จำกัด, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ก714ซ] (1).

แก่นแท้พระพุทธศาสนา / อริโย ภิกขุ

โดย อริโย ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 อ398ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชัยนาท : สำนักสงฆ์สวนป่าธรรมรักษา, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ398ก] (1).

แสงแห่งความคิด / เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, บรรณาธิการ

โดย เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [บรรณาธิการ].

เลขเรียกหนังสือ: 158 ส966 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158 ส966] (2).

หลวงตาพระผู้สืบสานอริยวงศ์ / คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว

โดย คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 หพ313 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.361 หพ313] (1).

ดูรู้...หนึ่งพรรษา / พระศุภกิจ สุภกิจโจ

โดย พระศุภกิจ สุภกิจโจ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 พ398ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ398ด] (1).

บทพระธรรมประจำภาพ / โดย สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ)

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.31881 พ831บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : สวนโมกขพลาราม, [2549]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.31881 พ831บ] (3).

ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา / "อนัตตา"...[และคนอื่นๆ]

โดย "อนัตตา".

เลขเรียกหนังสือ: 613 ช584 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อินเตอร์เวิลด์ มัลติมีเดีย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ช584] (2).

ธรรมรัฐ-ธรรมราชา / ปรีชา ช้างขวัญยืน

โดย ปรีชา ช้างขวัญยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3013 ป467ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3013 ป467ธ] (6).

ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ฉ361ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คราฟแมนเพรส, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ฉ361ช] (3).

ชีวิตนี้มหัศจรรย์และพิสดารยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ

โดย เฉก ธนะสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ฉ361ชพ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ฉ361ชพ] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 อธ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมานามัย | Dhammanamai.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.88 อธ884] (2).

เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.88 อธ884 2550 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ธรรมานามัย | Dhammanamai.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.88 อธ884 2550] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th