ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1888 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891บ] (1).

เจ้าไล / คึกเดช กันตามระ

โดย คึกเดช กันตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ค519จ 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ค519จ 2548] (1).

ศาสตร์แห่งเรื่องสั้นและนิยาย / วาณิช จรุงกิจอนันต์

โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ว457ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อู่พิมพ์เพกา, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 ว457ศ] (1).

สามก๊ก ฉบับนายทุน ตอน โจโฉ นายกฯ ตลอดกาล / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2505สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645ส] (1).

อันความกรุณาปราณี / วศิน อินทสระ

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ว357อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2512สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.342 ว357อ] (1).

เจ้าไล / คึกเดช กันตามระ

โดย คึกเดช กันตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ค519จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ค519จ] (3).

ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา : วิทยานิพนธ์ = Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha / จินตนา ดิษฐแย้ม

โดย จินตนา ดิษฐแย้ม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 จ428ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 จ428ป] (1).

เจ้าไล / คึกเดช กันตามระ

โดย คึกเดช กันตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ค519จ 2543 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ค519จ 2543] (3).

การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย = French "Fantastique" Literature / จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์

โดย จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์ | ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 840 จ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: French "Fantastique" Literature | รายงานการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 840 จ631ก] (2).

Ghostgirl : homecoming / ทอนยา เฮอร์ลีย์, เขียน ; เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์, แปล

โดย เฮอร์ลีย์, ทอนยา | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: นว ฮ711กฮ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ฮ711กฮ] (1).

Ghostgirl lovesick / ทอนยา เฮอร์ลีย์, เขียน ; เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์, แปล

โดย เฮอร์ลีย์, ทอนยา | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ [แปล].

เลขเรียกหนังสือ: นว ฮ711ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ฮ711ก] (1).

สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645สจ 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 25ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2553ชื่อเรื่องอื่น: สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งจากพงศาวดารจีน สมัยพ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับหอพระสมุด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645สจ 2553] (3).

สี่ยอดผู้นำในสามก๊ก / ยศไกร ส.ตันสกุล

โดย ยศไกร ส.ตันสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ย152ส 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ย152ส 2559] (3).

สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645สจ 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2551ชื่อเรื่องอื่น: สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งจากพงศาวดารจีน สมัยพ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับหอพระสมุด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645สจ 2551] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th