ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ลางลิขิต / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร | ปาริฉัตร ศาลิคุปต.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ล] (1).

ดวงใจพิสุทธิ์ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ดว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ดว] (1).

มนต์จันทรา / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ม] (1).

มายาตวัน / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633มย ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633มย] (1).

มนต์จันทรา / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ม 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ม 2549] (1).

สูตรเสน่หา / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ส] (1).

รหัสหัวใจ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ร] (1).

แกะรอยรัก / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ก] (1).

พรายปรารถนา / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633พ] (1).

ตามรักคืนใจ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2551สถานะ: No items available Checked out (1).

มีเพียงรัก / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633มพ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550สถานะ: No items available Checked out (1).

สะพานอธิษฐาน / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633สพ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633สพ] (1).

เพียงใจที่ผูกพัน / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633พจ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633พจ] (1).

ด้วยแรงอธิษฐาน / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ด] (1).
Checked out (1).

ฟ้ากระจ่างดาว / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ฟ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2548สถานะ: No items available Checked out (2).

คลื่นลวง / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ค] (2).

สืบลับรหัสรัก / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633สล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633สล] (2).

สาปพระเพ็ง / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ส] (2).

บ่วงหงส์ / กิ่งฉัตร

เลขเรียกหนังสือ: คธ นว ก633บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ นว ก633บ] (2).

ตามรักคืนใจ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ต ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ต] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th