ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 32 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891บ] (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ] (1).

จากฝัน...สู่นิรันดร / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891จส 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891จส 2549] (1).

หนุ่มทิพย์ / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก857ห ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก857ห] (1).

นางทิพย์ / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891น] (1).

ปลายเทียน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ป] (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ 2549] (1).

ทางเทวดา-เทวาวาด / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549ชื่อเรื่องอื่น: เทวาวาด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ท] (1).

แก้วราหู / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ก] (1).

แดนดาว / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ด] (1).

จอมนาง / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891จ] (1).

มนตรา / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ม] (1).

จากฝัน...สู่นิรันดร / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891จส 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891จส 2553] (1).

จงกลกิ่งเทียน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ว891จ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ว891จ] (1).

นาคราช / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891นค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891นค] (1).

ดอกแก้วการะบุหนิง / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ด 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ด 2557] (1).

ผ้าทอง / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ผ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วัตสาตรี, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ผ] (2).

วสันต์ลีลา / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ว] (2).

เรือนนพเก้า / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ร] (2).

ดอกแก้วการะบุหนิง / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ด] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th