ผลการค้นหาของคุณมี 1468 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891บ] (1).

เจ้าไล / คึกเดช กันตามระ

โดย คึกเดช กันตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ค519จ 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ค519จ 2548] (1).

Ghostgirl : homecoming / ทอนยา เฮอร์ลีย์, เขียน ; เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์, แปล

โดย เฮอร์ลีย์, ทอนยา | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: นว ฮ711กฮ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ฮ711กฮ] (1).

Ghostgirl lovesick / ทอนยา เฮอร์ลีย์, เขียน ; เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์, แปล

โดย เฮอร์ลีย์, ทอนยา | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ [แปล].

เลขเรียกหนังสือ: นว ฮ711ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2554สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ฮ711ก] (1).

ดวงใจพิสุทธิ์ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ดว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ดว] (1).

เมียบำเรอ / พัดชา, นามแฝง

โดย พัดชา.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ541ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฉลิมชัยการพิมพ์, 2538สถานะ: No items available Special Status (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ] (1).

ปราบผยอง / มธุรส, นามแฝง

โดย มธุรส, นามแฝง.

เลขเรียกหนังสือ: นว ม374ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โชคชัย เทเวศร์, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ม374ป] (1).

นางทิพย์ / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891น] (1).

เหยื่อ / โบตั๋น

โดย โบตั๋น.

เลขเรียกหนังสือ: นว บ919ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว บ919ห] (1).

ลิขิตหัวใจ... ด้วยไพ่รัก

เลขเรียกหนังสือ: นว ล415 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ล415] (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ 2549] (1).

ลิขิตพรหม / Zit-Dra

โดย Zit-Dra.

เลขเรียกหนังสือ: นว ซ318ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ซ318ล] (1).

กลรัก...กามเทพ / ทักษิณา

โดย ทักษิณา.

เลขเรียกหนังสือ: นว ท339ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ท339ก] (1).

แก้วราหู / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ก] (1).

เพรงสนธยา / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112พ] (1).

กลิ่นการเวก / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ก] (1).

วังพญาพราย / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ว] (1).

สาวหลงยุค / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ส] (1).

สาปภูษา / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112สป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112สป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th