ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
อันความกรุณาปราณี / วศิน อินทสระ

โดย วศิน อินทสระ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ว357อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2512สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.342 ว357อ] (1).

ศาสตร์แห่งเรื่องสั้นและนิยาย / วาณิช จรุงกิจอนันต์

โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ว457ศ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อู่พิมพ์เพกา, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 ว457ศ] (1).

สามก๊ก ฉบับนายทุน ตอน โจโฉ นายกฯ ตลอดกาล / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2505สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645ส] (1).

สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645สจ 2553 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 25ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2553ชื่อเรื่องอื่น: สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งจากพงศาวดารจีน สมัยพ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับหอพระสมุด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645สจ 2553] (3).

สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645สจ 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2551ชื่อเรื่องอื่น: สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งจากพงศาวดารจีน สมัยพ.ศ. 763 จน พ.ศ. 823 ฉบับหอพระสมุด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645สจ 2551] (3).

ตะวันออก-ตะวันตก / แสง จันทร์งาม

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.38 ส954ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2509สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.38 ส954ต] (1).

สามก๊กฉบับวณิพก กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ / ยาขอบ (นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ย231ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231ส] (2).

การอ่านนวนิยาย / ฌอง-ปิแยร์, โกลเด้นชไตน์ ; วัลยา วิวัฒน์ศร, ผู้แปล

โดย โกลเด้นชไตน์, ฌ็อง-ปิแยร์ | วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 801.953 ก945ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.953 ก945ก] (2).

การอ่านนวนิยาย = pour lire le roman / ฌ็อง-ปิแยร์ โกลเด้นชไตน์ ; วัลยา วิวัฒน์ศร, ผู้แปล

โดย โกลเด้นชไตน์, ฌ็อง-ปิแยร์ | วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 801.953 ก947ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.953 ก947ก] (1).

แย้มโฉมเจ้าจันทร์ผมหอม : อาถรรพณ์หมายเลข 13 / มาลา คำจันทร์

โดย มาลา คำจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 801.953 ม495จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณาธร, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.953 ม495จ] (1).

กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย / วิภา เสนานาญ กงกะนันทน์

โดย วิภา กงกะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 ว645ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.91309 ว645ก] (3).

เอกวนิยายอเมริกันสมัยใหม่ / อานันท์ชนก พานิชพัฒน์

โดย อานันท์ชนก พานิชพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 813 อ623อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 813 อ623อ] (2).

จารึกแห่งปัญญา = รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณกรรมฝรั่งเศส / ทัศนีย์ นาควัชระ

โดย ทัศนีย์ นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 840.09 ท364จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณคดีฝรั่งเศส.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 840.09 ท364จ] (1).

มิติสถานที่ในนวนิยายของฟร็องซัวส์โมริยัค / วัลยา วิวิฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 843.09 ว445ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 843.09 ว445ม] (1).

20 นวนิยายและวรรณคดีเอกของโลก / อ. ประมวลวิทย์

โดย อ. ประมวลวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8 อ111ย ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2505สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8 อ111ย] (1).

สามก๊กฉบับวณิพก ตั๋งโต๊ะผู้ถูกสาปแช่งทั้งสิบทิศ / ยาขอบ (นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ย231สต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ตั๋งโต๊ะผู้ถูกสาปแช่งทั้งสิบทิศ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231สต] (1).

สามก๊กฉบับวณิพก จิวยี่ ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า / ยาขอบ (นามแฝง)

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ย231สจ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2514ชื่อเรื่องอื่น: จิวยี่ ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.914 ย231สจ] (2).

ตั๋งโต๊ะ : ผู้ถูกแช่งทั้งสิบทิศ / ยาขอบ

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส645ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.13 ส645ต] (2).

ลาก่อนบ้านเกิด / มารี คริสตีน เอลแจร์ซง ; อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล, ผู้แปล.

โดย เอลแจร์ซง, มารี คริสตีน | อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: บ อ915ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ อ915ล] (4).

ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึง พ.ศ. 2475 / สุพรรณี วราทร

โดย สุพรรณี วราทร.

เลขเรียกหนังสือ: 801.953 ส744ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.953 ส744ป] (6).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th