ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 795 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891บ] (1).

เจ้าไล / คึกเดช กันตามระ

โดย คึกเดช กันตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ค519จ 2548 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ค519จ 2548] (1).

ดวงใจพิสุทธิ์ / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ดว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ดว] (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ] (1).

นางทิพย์ / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891น] (1).

เหยื่อ / โบตั๋น

โดย โบตั๋น.

เลขเรียกหนังสือ: นว บ919ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว บ919ห] (1).

อธิษฐาน / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891อ 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891อ 2549] (1).

แก้วราหู / แก้วเก้า

โดย แก้วเก้า.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก891ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก891ก] (1).

เพรงสนธยา / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112พ] (1).

กลิ่นการเวก / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ก] (1).

วังพญาพราย / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ว] (1).

สาปภูษา / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112สป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112สป] (1).

สูตรเสน่หา / กิ่งฉัตร

โดย กิ่งฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก633ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก633ส] (1).

ลำนำหัวใจ / รินจันทร์

โดย รินจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: นว ร479ล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ลีลา, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ร479ล] (1).

มาห์ / จุฑารัตน์

โดย จุฑารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: นว จ631ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว จ631ม] (1).

ลิขิตชีวิต / พงศกร

โดย พงศกร.

เลขเรียกหนังสือ: นว พ112ล ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว พ112ล] (1).

เงาพิศวาส / รพิรำไพ

โดย รพิรำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: นว ร144ง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พลอยชมพู, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ร144ง] (1).

นาคี / ตรี อภิรุม

โดย ตรี อภิรุม.

เลขเรียกหนังสือ: นว ต181น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อุทยานความรู้, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ต181น] (1).

กลิ่นปาริชาต / จุฑารัตน์

โดย จุฑารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: นว จ631ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว จ631ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th