ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ตะวันลับฟ้า / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ต] (1).

รักเร่สีแดง / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ร] (1).

ลมหวน / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ใยแก้ว, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ล 2540] (1).

จันทร์ ฤ จะฉาย / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984จ] (2).

ทานตะวันสีทอง / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ทต] (3).

เงาราหู / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ ศรีโสภาค.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ง] (3).

ปุลากง / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ ศรีโสภาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ป] (3).

ญาติกา / โดย โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หรรษา, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ญ] (2).

ปุลากง / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ ศรีโสภาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ป 2546] (3).

ฟ้าจรดทราย / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส286ฟ] (2).

ลมหวน / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ล] (2).

ไม้เมือง / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ม] (4).

โกบี / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ก] (3).

ฟ้าจรดทราย / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 22ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส286ฟ 2553] (1).

ทะเลดอกไม้ / โสภาค สุวรรณ

โดย โสภาค สุวรรณ | รำไพพรรณ ศรีโสภาค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ส984ท] (6).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th