ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์ : วิทยานิพนธ์ = Plae-kao : from novel into film / รังสิมา กุลพัฒน์

โดย รังสิมา กุลพัฒน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ร318ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: Plae-kao : from novel into film.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.913 ร318ผ] (1).

ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา : วิทยานิพนธ์ = Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha / จินตนา ดิษฐแย้ม

โดย จินตนา ดิษฐแย้ม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 จ428ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 จ428ป] (1).

ภาษาในวรรณกรรมของสุวรรณี สุคนธา : ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับจินตภาพ : วิทยานิพนธ์ = Language in suwanni sukhontha's literary works : a relation between theme and imagery / สุวัฒนา วรรณรังษี

โดย สุวัฒนา วรรณรังษี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ส876ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 ชื่อเรื่องอื่น: Language in suwanni sukhontha's literary works : a relation between theme and imagery.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 ส876ภ] (2).

ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นและนวนิยายของชาติ กอบจิตติ : ปริญญานิพนธ์ = The Social Reflection in Chat Kobjitti' s Short Stories and Novels / ประไพ ศรีสุข

โดย ประไพ ศรีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 809.953 ป334ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: The Social Reflection in Chat Kobjitti' s Short Stories and Novels.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 809.953 ป334ภ] (1).

การใช้เรื่องรักร่วมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2525 : วิทยานิพนธ์ = The theme of homosexuality in Thai, 1973-1982 / อริน พินิจวรารักษ์

โดย อริน พินิจวรารักษ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3083 อ396ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: The theme of homosexuality in Thai, 1973-1982.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3083 อ396ก] (1).

พุทธปรัชญาเรื่อง กรรม ในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน : วิทยานิพนธ์ = Buddhist concepts of karma in Krisana Asoksin's novels / อัลภา อัลภาชน์

โดย อัลภา อัลภาชน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 อ573พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 ชื่อเรื่องอื่น: Buddhist concepts of karma in Krisana Asoksin's novels.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.911 อ573พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th