ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ซอย 3 สยามสแควร์ / กนกวลี พจนปกรณ์

โดย กนกวลี พจนปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: นว ก152ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ก152ซ] (1).

ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียน 15 รางวัลวรรณกรรม "กว่าจะเป็นนางเอกตัวละคร" / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, บรรณาธิการ

โดย สัมพันธ์ ก้องสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91301 ช182 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2549ชื่อเรื่องอื่น: นักเขียนมือรางวัล | นักเขียนมือรางวัลวรรณกรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.91301 ช182] (1).

นวนิยายกับการเมืองไทย ก่อนและหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 (พ.ศ. 2507-2522) / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง

โดย ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 ท228น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รักอักษร, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.91309 ท228น] (1).

ภาษาในวรรณกรรมของสุวรรณี สุคนธา : ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับจินตภาพ : วิทยานิพนธ์ = Language in suwanni sukhontha's literary works : a relation between theme and imagery / สุวัฒนา วรรณรังษี

โดย สุวัฒนา วรรณรังษี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ส876ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 ชื่อเรื่องอื่น: Language in suwanni sukhontha's literary works : a relation between theme and imagery.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 ส876ภ] (2).

กลิ่นหอมแห่งท้องทุ่ง / วัฒนา ทาทอง

โดย วัฒนา ทาทอง.

เลขเรียกหนังสือ: รส ว398ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Short stories ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2553ชื่อเรื่องอื่น: เรื่องเล็กๆ ของเด็กชายกับควายอีด่อน กลิ่นหอมแห่งท้องทุ่ง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส ว398ก] (3).

อ่านจนแตก : วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ; พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, แปล

โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ | พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ [ผู้แปล].

เลขเรียกหนังสือ: 809.93532 ท336อ 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 809.93532 ท336อ 2558] (1).

วรรณกรรมวิจารณ์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช

โดย อิงอร สุพันธุ์วณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 อ715ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.9109 อ715ว] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th