ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย = French "Fantastique" Literature / จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์

โดย จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์ | ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: French "Fantastique" Literature | รายงานการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 840 จ631ก] (2).

จารึกแห่งปัญญา = รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณกรรมฝรั่งเศส / ทัศนีย์ นาควัชระ

โดย ทัศนีย์ นาควัชระ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณคดีฝรั่งเศส.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 840.09 ท364จ] (1).

มิติสถานที่ในนวนิยายของฟร็องซัวส์โมริยัค / วัลยา วิวิฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 843.09 ว445ม] (1).

เมื่อนาฬิกาตีแปดที / ประพันธ์โดย โมริซ เลอบลอง ; แปลโดย ดารณี เมืองมา

โดย เลอบลอง, โมริซ | ดารณี เมืองมา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: นว ล817ม] (1).

แนวเขียนเชิงอัตชีวประวัติในผลงานของโกแล็ต / พวงคราม พันธ์บูรณะ

โดย พวงคราม พันธ์บูรณะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 843.8 พ463น] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th