ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย = French "Fantastique" Literature / จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์

โดย จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์ | ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 840 จ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: French "Fantastique" Literature | รายงานการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 840 จ631ก] (2).

บทแปลนวนิยายเรื่อง "จะไปไหนกันฮะพ่อ" ของฌ๊อง-หลุย ฟูร์นิเยร์ พร้อมบทวิเคราะห์ : วิทยานิพนธ์ / โดย วัฒนี ชำนาญกิจ

โดย วัฒนี ชำนาญกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 843.09 ว411บ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 843.09 ว411บ 2555] (1).

จารึกแห่งปัญญา = รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณกรรมฝรั่งเศส / ทัศนีย์ นาควัชระ

โดย ทัศนีย์ นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 840.09 ท364จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541ชื่อเรื่องอื่น: รวมบทความทางวิชาการด้านวรรณคดีฝรั่งเศส.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 840.09 ท364จ] (1).

มิติสถานที่ในนวนิยายของฟร็องซัวส์โมริยัค / วัลยา วิวิฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 843.09 ว445ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 843.09 ว445ม] (1).

เมื่อนาฬิกาตีแปดที / ประพันธ์โดย โมริซ เลอบลอง ; แปลโดย ดารณี เมืองมา

โดย เลอบลอง, โมริซ | ดารณี เมืองมา.

เลขเรียกหนังสือ: นว ล817ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: นว ล817ม] (1).

แนวเขียนเชิงอัตชีวประวัติในผลงานของโกแล็ต / พวงคราม พันธ์บูรณะ

โดย พวงคราม พันธ์บูรณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 843.8 พ463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 843.8 พ463น] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th