ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ = English for kids / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ฝ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2553ชื่อเรื่องอื่น: English for kids.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ฝ] (1).

English right & wrong = ไหนผิด ไหนถูก / เกียรติ สิมะกูร

โดย เกียรติ สิมะกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ก852อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Human heritage, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ไหนผิด ไหนถูก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ก852อ] (1).

หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและฝึกแต่งประโยค / ฉัตรกมล อัตรคุปต์

โดย ฉัตรกมล อัตรคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ฉ231ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ฉ231ห] (1).

CU-TEP listening / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส779ซ 2549 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส779ซ 2549] (1).

Fast-track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 ส779ฟ 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ส779ฟ 2558] (1).

800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / โดย นาฏยา วิพุธศิริ

โดย นาฏยา วิพุธศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น457ป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น457ป] (1).

Easy English [CD-ROM] /DiD International

โดย DiD International.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0387 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : DiD International, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0387] (2).

เก่งภาษาอังกฤษจากเพลงดัง ชุด Country songs / Kessarin Decha

โดย เกศรินทร์ เดชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ก773ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊ค, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ก773ก] (1).

ภาษาอังกฤษสำหรับคนหางาน = English for job interview / รัชนันต์ จินดาพงศ์

โดย รัชนันต์ จินดาพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ร333ภ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.บี., 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ร333ภ] (1).

เอา idioms and phrasal verbs มาใช้กันเถอะ / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866อ] (1).

คำนี้มีตำนาน / กัมพล คุณาบุตร

โดย กัมพล คุณาบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ก264ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ก264ค] (2).

คำนี้มีตำนาน II / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส544ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ส544ค] (2).

รู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์, เขียน ; วริยา ศ.ชินวรรโณ, บรรณาธิการ

โดย วิทย์ ศิวะศริยานนท์ | วริยา ศ. ชินวรรโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ว579ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุงจากฉบับพิมพ์ที่ 4)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543?สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ว579ร] (1).

สูตรสำเร็จเรียนลัดอังกฤษ = English learning technique / ลำดวน (ธนพล) จาดใจดี

โดย ลำดวน (ธนพล) จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ล333ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 24ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2546ชื่อเรื่องอื่น: English learning technique.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ล333ส] (1).

สอนลูก...เก่งอังกฤษ / จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร

โดย จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 จ513ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 จ513ส] (1).

เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต = English through life experiences / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866รป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รป] (1).

เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญาโท = Techniques for beating the TOEFL / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 ศ866ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Techniques for beating the TOEFL.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ศ866ท] (1).

สังคายนา กริยา 3 ช่อง / ติวเตอร์เม

โดย ติวเตอร์เม.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ต399ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูเอส แลงเกว็จ, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ต399ส] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th