ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทางลัดเก่ง... พูดอังกฤษประจำวัน / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ท374 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ท374] (3).

พูดอังกฤษจากจินตภาพ (Mind Map English) เข้มข้น / นักเขียน, กองบรรณาธิการ ; ภาพประกอบ, เชษฐ์สุดา มีเงิน

โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ "พราว" | เชษฐ์สุดา มีเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ก351พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พราว, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ก351พ] (3).

รู้ทัน สันดานTense (กว่าเดิม) / เฑียร ธรรมดา

โดย เฑียร ธรรมดา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ฑ711รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลีลาภาษา, [2555]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ฑ711รก] (3).

Six Practice Tests for TOEFL, CU-TEP and TU-GET with answers : ฝึกทักษะการทำ Cloze, error identification, sentence completion พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด / ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

โดย ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ศ332ซ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.0076 ศ332ซ] (3).

ศัพท์อังกฤษรอบตัวหนูน้อย / กองบรรณาธิการภาษาอังกฤษ

โดย กองบรรณาธิการภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ศ337 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มเอสไอ, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.1 ศ337] (2).

Grammar ใครว่ายาก! / โดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

โดย สมิตา หมวดทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส312ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ส312ก] (3).

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของครูในโรงเรียนสังกัดคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล พระแม่มารีย์ : วิทยานิพนธ์ = Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary / วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

โดย วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ว712น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ว712น] (2).

เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: English through films.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866ร] (3).

Thai songs ร้อง English / สมิตา หมวดทอง

โดย สมิตา หมวดทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส312ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส312ท] (3).

ภาษาอังกฤษในโรงแรม / อาจารย์เอก

โดย อาจารย์เอก.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ599ภ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Double Days, [2557?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 อ599ภ 2557] (5).

เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล / ทีม Life Balance

โดย ทีม Life Balance.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 กง749 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 กง749 2556] (2).
Checked out (1).

Instagram ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว

โดย สำนักพิมพ์พราว.

เลขเรียกหนังสือ: 428 อ735 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี: พราว, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 อ735 2557] (2).
Checked out (1).

ก่งอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว = Easy English / นีรนารา วราสมัยศุข

โดย นีรนารา วราสมัยศุข.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 น716ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2559?]ชื่อเรื่องอื่น: Easy English.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 น716ก] (3).

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : เอกสารประกอบการสอน / แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

โดย แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส958ภ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี, 2557ชื่อเรื่องอื่น: เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส958ภ 2557] (3).

เก็บตกจากโลกกว้าง...ถูลู่ถูกัง...ในอังกฤษ / รัศมี ธันยธร (เอ๊ด โจนาธาน)

โดย รัศมี ธันยธร (เอ๊ด โจนาธาน).

เลขเรียกหนังสือ: 914.2 ร388ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์, [2547]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 914.2 ร388ก] (1).

เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ = English writing / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.28 อ725 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนภาษาอังกฤษ | English Writing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.28 อ725] (1).

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ = Techniques for English reading skill and comprehension development for Thai students / สมุทร เซ็นเชาวนิช

โดย สมุทร เซ็นเชาวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ส316ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526ชื่อเรื่องอื่น: Techniques for English reading skill and comprehension development for Thai students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.4 ส316ท] (5).

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โดย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ภ656 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ภ656] (3).

ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ = English for political scientists / กุสุมาลย์ รชตะนันทน์

โดย กุสุมาลย์ รชตะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ก732ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531ชื่อเรื่องอื่น: English for political scientists.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ก732ภ] (3).

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร / งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ง337ภว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Dramas ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ง337ภว] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th