ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล / สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์

โดย สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 ส817อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.43 ส817อ] (5).

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 ก463รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2546, 2546ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.65 ก463รก] (1).

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน = Daily English writing / อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

โดย อัครพนท์ เนื้อไม้หอม.

เลขเรียกหนังสือ: 421 อ475ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซี วี แอล การพิมพ์, 2550ชื่อเรื่องอื่น: Daily English writing.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 421 อ475ก] (2).

อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล / สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์

โดย สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 ส817อ 2550 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.43 ส817อ 2550] (1).

เรียนภาษาอังกฤษให้ดีต้องมีกิ๊ก / อดุลย์ เลาหเกียรติ.

โดย อดุลย์ เลาหเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 อ133ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 อ133ร] (3).

ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง / ปัทมา กิตติถาวร, Sean Balme

โดย ปัทมา กิตติถาวร | Balme, Sean | ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ป533ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: Thai industry : negotiations.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ป533ภ] (1).

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional e-mail writing / สุรีรัตน์ ทองอินทร์

โดย สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 421 ส867ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Professional e-mail writing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 421 ส867ข] (4).

ฮันเซลกับเกรเทล ผจญแม่มดบ้านขนมปัง = Hansel & Gretel / The Brothers Grimm ; เรียบเรียง : Katie Daynes ; ภาพปกและภาพประกอบ : Jan McCafferty.

โดย Brothers Grimm.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ213ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551ชื่อเรื่องอื่น: Hansel & Gretel.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ213ฮ] (1).

นางฟ้าจิ๋วแสนซน = Stories of fairies / Anna lester ; ภาพปกและภาพประกอบ : Teri gower ; ที่ปรึกษาเด้านการอ่าน : Alison kelly Roehampton university

โดย เลสเตอร์ แอนนา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ล796น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Stories of fairies.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ล796น] (1).

ผจญภัยในดินแดนฝันกับตุ๊กตามหัศจรรย์ = The nutcracker / เรียบเรียง : Emma helbrough ; ภาพปกและภาพประกอบ : Anna luraschi ; ที่ปรึกษาด้านการอ่าน : Alison kelly roehampton university

โดย เฮลโบรห์ เอ็มม่า.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ฮ662ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554ชื่อเรื่องอื่น: The nutcracker.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ฮ662ผ] (1).

พระราชากับชุดล่องหน = The emperor's new clothes / Hans Christian Andersen ; เรียบเรียง : Susanna Davidsons ; ภาพปกและภาพประกอบ : Mike Gordon.

โดย แอนเดอร์สัน, ฮันส์ คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ946พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551ชื่อเรื่องอื่น: The emperor's new clothes.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 อ946พ] (1).

สื่อรักเจ้าหญิงก้นครัว = The prihcess and the pea / Hans Christian Andersen ; เรียบเรียง : Susanna Davidsons ; ภาพปกและภาพประกอบ : Mike gordon ; ที่ปรึกษาด้านการอ่าน : Alison kelly

โดย Andersen, Hans Christian.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ946ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: The prihcess and the pea.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 อ946ส] (1).

แจ็กผู้ฆ่ายักษ์ = Jack and the beanstalk / เรียบเรียง : Katie daynes ; ภาพปกและภาะประกอบ : Paddy mounter ; ที่ปรึกษาด้านการอ่าน : Alison kelly roehampton university

โดย เดนส์ เคที.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ด867จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศีเอ็ดยูเคชั่น, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Jack and the beanstalk.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ด867จ] (1).

อะลาดินกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษ = Aladdin & his magical lamp/ เรียบเรียง Katie Daynes ; ภาพประกอบ Paddy Mounter

โดย เดนส์ เคที.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ด867อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Aladdin & his magical lamp.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ด867อ] (1).

เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร = The monkey king / Evelyn Ong ; เรียบเรียง : Rosie Dickins ; ภาพปกและภาพประกอบ : Germano Ovani.

โดย Ong, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ445ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551ชื่อเรื่องอื่น: The monkey king.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 อ445ฮ] (1).

เจ้าหญิงเริงระบำในแดนปริศนา = The Twelve dancing princesses / โดย The Brothers Grimm ; เรียบเรียง : Emma Helbrough ; ภาพประกอบ : Anna Luraschi

โดย Brothers Grimm.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ213จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: The Twelve dancing princesses.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ213จ] (1).

มหัศจรรย์พ่อมดแห่งออซ = The wizrd of Oz / L. Frank Baum ; เรียบเรียง : Rosie Dickins ; ภาพปกและภาพประกอบ : Mauro Evangelista.

โดย โบม, แอล. แฟรงก์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ919มห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551ชื่อเรื่องอื่น: The wizrd of Oz.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ919มห] (1).

ปาฏิหาริย์วันคริสต์มาส = A christmas carol / Charles Dickens ; เรียบเรียง : Lesley Sims ; ภาพปกและภาพประกอบ : Alan Marks.

โดย ดิกเคนส์, ชาร์ลส์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ด231ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551ชื่อเรื่องอื่น: Christmas carol.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ด231ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th