ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 338 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ภาษาไทยว่าอย่างนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร / ครูตุ๊กตุ๊ก

โดย ครูตุ๊กตุ๊ก.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก, 2557สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 / จันทรา พรมปาน

โดย จันทรา พรมปาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 จ279อ 2558] (1).

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC / สามย่าน สเตชั่น

โดย สามย่าน สเตชั่น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2556สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.24 ส647ฝ 2556] (1).

เก่งไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถม / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส

โดย กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2559?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ก351] (1).

Standard English grammar / สำราญ คำยิ่ง

โดย สำราญ คำยิ่ง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ส698ส 2557] (1).

Grammar ไม่น่าเบื่อ 2 ฉบับ Advanced ขั้นเทพ / อภิญญา ธโนปจัย

โดย อภิญญา ธโนปจัย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พราว, 2556สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

เอกสารคำสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู / สุธาพร ฉายะรถี

โดย สุธาพร ฉายะรถี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 420.7 ส784อ] (1).

การแปลเบื้องต้น / อินทิรา กุลวิเชียร

โดย อินทิรา กุลวิเชียร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 418.02 อ745ก 2560] (1).

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โดย Supakanya Wannakowit | สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 ภ656] (2).

การออกแบบและพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยยึดแหล่งการเรียนรู้เป็นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ดุษฎีนิพนธ์ = Design and development of busince english course based on resource-based approach for phetchaburi rajabhat university undergraduate students / สริตา บัวเขียว

โดย สริตา บัวเขียว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550หมายเหตุ: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Design and development of busince english course based on resource-based approach for phetchaburi rajabhat university undergraduate students.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 ส355ก] (1).

อ่านอังกฤษ ฟิตจนเก่ง ทฤษฎี : ปฏิบัติ / กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ

โดย กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.4 ก384อ] (1).

เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่าของชีวิต ภาค 1 = English through life experiences (episode 1) / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences (episode 1).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ร] (1).

เรียนภาษาอังกฤษผ่านคำสอนศาสนา = English through religious beliefs / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through religious beliefs.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รภ] (1).

The New road / อ. พฤกษะศรี

โดย อ. พฤกษะศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 29ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Ananda, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 อ111น] (1).

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional e-mail writing / สุรีรัตน์ ทองอินทร์

โดย สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Professional e-mail writing.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 421 ส867ข 2552] (1).

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล = English for nurses / สุวิมล ต่ออภิชาตตระกูล, พัทน์นลิน กันตะบุตร, จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์

โดย สุวิมล ต่ออภิชาติตระกูล | พัทน์นลิน กันตะบุตร | จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์ | ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: English for nurses.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 ส882ภ] (1).

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน = Basic English / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Basic English.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 ส788ภ] (3).

Dictionary of preposition conjunction = พจนานุกรมบุพบทและสันธาน / สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 ส429พ] (1).

Talking about noun & pronoun

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 T137] (2).

คู่มือภาษาอังกฤษธุรกิจ / อาบทิพย์ วิเชียรปราการ.

โดย อาบทิพย์ วิเชียรปราการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th