ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือภาษาอังกฤษธุรกิจ / อาบทิพย์ วิเชียรปราการ.

โดย อาบทิพย์ วิเชียรปราการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 อ628ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินคอมพิวกราฟฟิค, ม.ป.ปสถานะ: No items available Special Status (1).

ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษ 79 ชั่วโมง / แฟรงค์

โดย แฟรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ฟ755ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ฟ755ต] (1).
Special Status (1).

Help with words / นิค ฮัลล์ และ จอห์น เชพเพิร์ด

โดย ฮัลล์, นิค | เชพเพิร์ด, จอห์น.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ฮ264 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.1 ฮ264] (1).

เกสรภาษา / นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น176ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น176ก] (1).

Grammar though conversation เรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส339 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ส339] (1).

อังกฤษอ้างอิง / นาฏยา วิพุธศิริ, แปลและเรียบเรียง

โดย นาฏยา วิพุธศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ622 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for reference: [Call number: 428.24 อ622] (1).

Grammar and techniques of the English language / เลิศ เกษรคำ

โดย เลิศ เกษรคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ล881 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ปรับปรุง)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ล881] (1).

สำนวนอังกฤษน่ารู้ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์, เขียน ; วริยา ศ. ชินวรรโน, บรรณาธิการ

โดย วิทย์ ศิวะศริยานนท์ | วริยา ศ. ชินวรรโณ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 ว579ส 2544 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและปรับปรุงจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.3 ว579ส 2544] (1).

English for traveller / จินตนา วอห์ลเก้น

โดย จินตนา วอห์ลเก้น.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 จ482อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินสีน้ำเงิน, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.34 จ482อ] (1).

TOEFL handbook : test of English as a foreign language : สำหรับเตรียมสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษระดับสูง

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 ท837 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : P.S.P., [2545]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ท837] (3).

หลักการใช้และสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น / นาฏนลิน กิตประวีร์

โดย นาฏนลิน กิตประวีร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น455ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น455ห] (1).

สูตรสำเร็จ grammar easy to understand / ชาญชัย บุญเฮ้า

โดย ชาญชัย บุญเฮ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ช485ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : B.E.C. , [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ช485ส] (1).

วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์

โดย บิ๊กส์, แอนดรูวส์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ321ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 30ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ ; ครูช้าง, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ321ว] (1).

เกรงใจแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ / แอนดรูว์ บิ๊กส์

โดย บิ๊กส์, แอนดรูว์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ321ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ครูช้าง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ321ก] (1).

ฝึกเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ / เรียบเรียงโดย อินไซด์ กรุป

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ฝ219 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ฝ219] (1).

ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษ = Review grammar & homophones / น่านธารา ดวงจันทร์,บรรณาธิการ

โดย น่านธารา ดวงจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ป521 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน , 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ป521] (1).

ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน / วัชรี อนันตทรัพย์กิจ

โดย วัชรี อนันตทรัพย์กิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ว387ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ.บี. พับลิชชิ่ง, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ว387ภ] (1).

ทดสอบหลักไวยากรณ์ผู้จบปริญญาตรี = English structure tests / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์ | สถาบัน ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส779ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: English structure tests.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ส779ท] (1).

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ / รัตนา วัฒนแพทย์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย รัตนา วัฒนแพทย์ | ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ภ487 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: English for dentists.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ภ487] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th