ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 338 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รู้ทัน...สันดาน Tense

โดย เฑียร ธรรมดา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลีลาภาษา, [2555?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ฑ711ร] (2). Checked out (1).

ไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ / สริตา บัวเขียว

โดย สริตา บัวเขียว.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส355ว] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2 / ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ล144อ] (1).

คำนี้ดี / ภูมิชาย บุญสินสุข

โดย ภูมิชาย บุญสินสุข.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.1 ภ667ค 2557] (1).

สนทนาภาษาอังกฤษ 108 สถานการณ์ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานา, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส187 2558] (1).

3030 Words / อริสรา ธนาปกิจ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อริสรา ธนาปกิจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อีเอ็นซีปริ้นแมน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.1 ส647 2543] (1).

Short Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ / อิสรีย์ แจ่มขำ

โดย อิสรีย์ แจ่มขำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 อ764ซ] (1).

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น / พัทธดนย์ สนธิรักษ์

โดย พัทธดนย์ สนธิรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 พ542ว 2559] (1).

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน / ฐิติ นิธิอนันตกูล

โดย ฐิติ นิธิอนันตกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ฐ331ว 2550] (1).

ภาษาอังกฤษกับเด็กไทยในระดับประถมศึกษา / ประนอม สุรัสวดี

โดย ประนอม สุรัสวดี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 ป289ภ] (2).

500 กฏที่ช่วยลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ / พิทยา นานารัตน์

โดย พิทยา นานารัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางบอนบุ๊คส์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 พ671ห] (1).

Wonderful Thailand / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 จ683ว] (2).

กรฃารเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา / น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์

โดย น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 น522ก] (1).

เรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนนอก / ทิพาพร กาญจนราช

โดย ทิพาพร กาญจนราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 ท487ร] (1).

ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์

โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ร951ภ] (1).

Oops! ผิดอีกแล้ว! / แอนดรูว์ บิ๊กส์

โดย บิ๊กส์, แอนดรูว์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ครูช้าง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428 บ321อ] (1).

ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็จ / คริสโตเฟอร์ ไรท์

โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ร951ภ] (1).

อยากเก่งภาษาอังกฤษทำอย่างไร / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว

โดย เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.2 บ784อ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th