ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รู้ทัน...สันดาน Tense

โดย เฑียร ธรรมดา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ฑ711ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลีลาภาษา, [2555?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ฑ711ร] (2).
Checked out (1).

ไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ / สริตา บัวเขียว

โดย สริตา บัวเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส355ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส355ว] (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2 / ลลนา ปฐมชัยวัฒน์

โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ล144อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ล144อ] (1).

คำนี้ดี / ภูมิชาย บุญสินสุข

โดย ภูมิชาย บุญสินสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ภ667ค 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.1 ภ667ค 2557] (1).

สนทนาภาษาอังกฤษ 108 สถานการณ์ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส187 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานา, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส187 2558] (1).

3030 Words / อริสรา ธนาปกิจ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อริสรา ธนาปกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ส647 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อีเอ็นซีปริ้นแมน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.1 ส647 2543] (1).

Short Note Grammar เตรียมพร้อมก่อนสอบ / อิสรีย์ แจ่มขำ

โดย อิสรีย์ แจ่มขำ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ764ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 อ764ซ] (1).

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น / พัทธดนย์ สนธิรักษ์

โดย พัทธดนย์ สนธิรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 พ542ว 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 พ542ว 2559] (1).

ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน / ฐิติ นิธิอนันตกูล

โดย ฐิติ นิธิอนันตกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ฐ331ว 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ฐ331ว 2550] (1).

ภาษาอังกฤษกับเด็กไทยในระดับประถมศึกษา / ประนอม สุรัสวดี

โดย ประนอม สุรัสวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ป289ภ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ป289ภ] (2).

500 กฏที่ช่วยลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ / พิทยา นานารัตน์

โดย พิทยา นานารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 พ671ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางบอนบุ๊คส์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 พ671ห] (1).

Wonderful Thailand / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 จ683ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 จ683ว] (2).

กรฃารเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผ่านกาลเวลา / น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์

โดย น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น522ก] (1).

เรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนนอก / ทิพาพร กาญจนราช

โดย ทิพาพร กาญจนราช.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ท487ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ท487ร] (1).

ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์

โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ร951ภ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ร951ภ] (1).

Oops! ผิดอีกแล้ว! / แอนดรูว์ บิ๊กส์

โดย บิ๊กส์, แอนดรูว์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 บ321อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ครูช้าง, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 บ321อ] (1).

ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็จ / คริสโตเฟอร์ ไรท์

โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ร951ภ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ร951ภ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th