ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
CU-TEP listening / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส779ซ 2549] (1).

Fast-track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ส779ฟ 2558] (1).

CU - TEP reading / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์อี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.007 ส779ซ] (3).

TU-GET Reading / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.0076 ส779ท] (3).

ทดสอบหลักไวยากรณ์ผู้จบปริญญาตรี = English structure tests / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์ | สถาบัน ที.จี.อาร์.อี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: English structure tests.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ส779ท] (1).

Listening book 1 / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 428.34 ส779ล Disc 1-2] (6). Items available for reference: [Call number: CD-ROM 428.34 ส779ล Disc 1-2] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th