ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Essential grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ ศรีภูมิ อัครมาส

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | ศรีภูมิ อัครมาส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ม813] (2).

English grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ สุไร พงษ์ทองเจริญ

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | สุไร พงษ์ทองเจริญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ม813] (1). Special Status (1).

English grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ สุไร พงษ์ทองเจริญ

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | สุไร พงษ์ทองเจริญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงคโปร์ : b สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดส์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ม813อ 2553] (1).

English grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ สุไร พงษ์ทองเจริญ

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | สุไร พงษ์ทองเจริญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 20 (ฉบับถ่ายสำเนา)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงคโปร์ : b สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดส์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 425 ม813อ 2554] (1).

Essential grammar in use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ ศรีภูมิ อัครมาส

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | ศรีภูมิ อัครมาส.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงตโปร์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดส์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ม813อ 2553] (1).

English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย : หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล

โดย เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์ | ศรีภูมิ อัครมาส [แปล].

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Cambridge University Press, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ม813อ 2556] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th