ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ = English for kids / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ฝ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2553ชื่อเรื่องอื่น: English for kids.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ฝ] (1).

ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ = English for kids / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ฝ 2555 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: English for kids.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ฝ 2555] (2).

เอา idioms and phrasal verbs มาใช้กันเถอะ / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866อ] (1).

เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต = English through life experiences / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866รป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รป] (1).

เทคนิคพิชิตโทเฟิลและปริญญาโท = Techniques for beating the TOEFL / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 ศ866ท ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Techniques for beating the TOEFL.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ศ866ท] (1).

เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่าของชีวิต ภาค 1 = English through life experiences (episode 1) / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences (episode 1).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ร] (1).

เรียนภาษาอังกฤษผ่านคำสอนศาสนา = English through religious beliefs / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866รภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2550ชื่อเรื่องอื่น: English through religious beliefs.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รภ] (1).

คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง = Essentials of writing / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866ค 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Essentials of writing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866ค 2557] (3).

ภาษาพาเที่ยว = Tourism expressions / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ภท 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Tourism expressions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ภท 2555] (3).

อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866อ] (2).
Special Status (1).

เรียงความขั้นสุดยอด = From paragraphs to essays / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: From paragraphs to essays.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.042 ศ866ร] (3).

คัมภีร์การพูดอังกฤษ = Everyday English / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2554ชื่อเรื่องอื่น: Everyday English.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ค] (3).

เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: English through films.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866ร] (3).

ภาษาอังกฤษนะเหรอ ง่ายจะตาย = English is easy / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546ชื่อเรื่องอื่น: English is easy.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ศ866ภ] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th