ผลการค้นหาของคุณมี 91 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Fast-track TOEIC reading / สุทิน พูลสวัสดิ์

โดย สุทิน พูลสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 ส779ฟ 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24076 ส779ฟ 2558] (1).

ซามูไร นักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย = Samursi / เรียบเรียง Loule Stowell ; ภาพประกอบ Jason Engle.

โดย สโตเวลล์, ลุย.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส176ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552ชื่อเรื่องอื่น: Samursi.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส176ซ] (1).

คลีโอพัตรา จอมราชินีแห่งอียิปต์ = Cleopatra / Katie daynes ; ภาพประกอบ : Serena riglietti

โดย เดย์เนส, เคที.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ด867ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Cleopatra.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ด867ค] (1).

ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์

โดย ประเพศ ไกรจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ป332ท 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: ไวยากรณ์อังกฤษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ป332ท 2557] (2).

เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต = English through life experiences / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866รป ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: English through life experiences.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866รป] (1).

Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์

โดย พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 พ176ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พราว, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 พ176ก] (3).

ภาษาไทยว่าอย่างนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร / ครูตุ๊กตุ๊ก

โดย ครูตุ๊กตุ๊ก.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ค167ภ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก, 2557สถานะ: No items available Checked out (1).

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 / จันทรา พรมปาน

โดย จันทรา พรมปาน.

เลขเรียกหนังสือ: 425 จ279อ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 จ279อ 2558] (1).

Standard English grammar / สำราญ คำยิ่ง

โดย สำราญ คำยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส698ส 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ส698ส 2557] (1).

การแปลเบื้องต้น / อินทิรา กุลวิเชียร

โดย อินทิรา กุลวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 อ745ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560สถานะ: Items available for loan: [Call number: 418.02 อ745ก 2560] (1).

Dictionary of preposition conjunction = พจนานุกรมบุพบทและสันธาน / สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 ส429พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2536สถานะ: Items available for reference: [Call number: 423.1 ส429พ] (1).

อังกฤษอ้างอิง / นาฏยา วิพุธศิริ, แปลและเรียบเรียง

โดย นาฏยา วิพุธศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 อ622 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สถานะ: Items available for reference: [Call number: 428.24 อ622] (1).

รู้ทัน...สันดาน Tense

โดย เฑียร ธรรมดา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ฑ711ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ลีลาภาษา, [2555?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 ฑ711ร] (2).
Checked out (1).

สนทนาภาษาอังกฤษ 108 สถานการณ์ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส187 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานา, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส187 2558] (1).

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น / พัทธดนย์ สนธิรักษ์

โดย พัทธดนย์ สนธิรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 พ542ว 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 พ542ว 2559] (1).

ศาสตร์แห่งศัพท์ภาษาอังกฤษ / รีดเดอร์ส ไดเจสท์, จัดทำร่วมกับ Stuart B. Flexner

โดย Flexner, Stuart B.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2541สถานะ: Items available for reference: [Call number: 428 ศ371] (2).

รวมสุดยอดเรื่องสั้นวันคริสต์มาส = The Christmas stories / O. Henry, Hans Christian Andersen, แต่ง ; Louise Benette, David Hwang, เรียบเรียง ; Ludmila Pipchenko, ภาพประกอบ ; จารุณี เรืองเบญจพล, แปล

โดย เฮนรี, โอ | จารุณี เรืองเบญจพล | แอนเดอร์เซน, ฮันส์ คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ฮ621ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: The Christmas stories.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.4 ฮ621ร] (1).

ปีเตอร์ แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ = Peter Pan / James M. Barrie, แต่ง ; David Desmon O'Flaherty, เรียบเรียง ; Ludmila Pipchenko, ภาพประกอบ ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล และ สุริศักดิ์ นิติภาวะชน, แปล

โดย แบร์รี่, เจมส์ เอ็ม | ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล | สุริศักดิ์ นิติภาวะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 บ895ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: รุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Peter Pan.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.4 บ895ป] (1).

พูดภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์ / by อาจารย์อดัม

โดย แบรดเชอว์, อดัม | Bradshaw, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 บ895พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.34 บ895พ] (3).

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงาน / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม, บ.ก.เรียบเรียง

โดย กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม [บ.ก.เรียบเรียง].

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ภ484 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นธรรม. [2556?]ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพการงาน เหมาะใช้ในชีวิตประจำวัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ภ484] (2).
Checked out (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th