ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน / จุมพล พูลภัทรชีวิน

โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 จ638ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 จ638ป] (1).

สรุปรายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.113 ส636ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.113 ส636ป.] (2).

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้น, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา / สันติ ทองประเสริฐ

โดย สันติ ทองประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 027.8223 ส582ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 027.8223 ส582ร] (1).