ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2531 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ร] (1).
Items available for reference: [Call number: 372 ส636ร] (1).

รายงานประจำปี 25.. / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: อ 378.593 มน246รง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 378.593 มน246รง] (1).

รายงานประจำปี .... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค =Annual report .... the Thailand Researc Fund Regional Office

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค.

เลขเรียกหนังสือ: 001.44 สภ691ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค | Annual report ... the Thailand Researc Fund Regional Office.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 001.44 สภ691ร] (1).

รายงานประจำปี 25.. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 351.09593 ส171ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.), ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.).สถานะ: Items available for reference: [Call number: 351.09593 ส171ร] (2).

รายงานประจำปี 25.. / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.6 ก169ร 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2546-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี กรมวิชาการ.สถานะ: Items available for reference: [Call number: 370.6 ก169ร 2545] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง ปี พ.ศ. 2553 = (Self-reported crime survey) / โดย พรรณิภา บูรพาชีพ... [และคณะ]

โดย พรรณิภา บูรพาชีพ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 361.1 ร451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง | (Self-reported crime survey).สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 361.1 ร451] (1).
Items available for reference: [Call number: CD-ROM วจ 361.1 ร451] (1).

หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ป384ห 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ป384ห 2557] (4).

รายงานประจำปี ... / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: อ 001.44 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544?]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 001.44 ส691ร] (10).

รายงานประจำปี 25.. สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: อ 378.593 มข246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2549?]-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 378.593 มข246ร] (4).

รายงานประจำปี ... = Annual report ... / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: อ 639.31 ศ815รป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี, 2556-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี | Annual report ... Phetchaburii Inland Fisheries Research and Development Center.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 639.31 ศ815รป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th