ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) / คณะกรรมการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป.

โดย คณะกรรมการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ค122ก.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เอก ชิตพันธ์ และเชาวลิต คงแก้ว

โดย เอก ชิตพันธ์ | เชาวลิต คงแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028 อ871ก] (4).

รายงานความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2543 / สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2543.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.05 ส691ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ / สายัณห์ จันทร์วิรัช

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส665ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมครู / สำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยอีสานเหนือ

โดย สำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยอีสานเหนือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : กรมการฝึกหัดครู, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอบรมครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ส636ก.] (4).

รายงานการประเมินผลโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 หลักสูตรการบริหารและการจัดการวัด / กรมการศาสนา

โดย กรมการศาสนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.07 ก521ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เชาวลิต คงแก้ว

โดย เชาวลิต คงแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 025 ช741ก] (1).

รวมบทความทางวิชาการ การวิจัยด้านการฝึกหัดครู และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยด้านการฝึกหัดครู และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.002 ก492ร] (3).

รายชื่อผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัยฉบับย่อของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ร] (5).

การทำโครงการวิจัยทางเคมี / ทวีพร เนียมมาลัย

โดย ทวีพร เนียมมาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือการทำโครงการวิจัย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.4 ท213ก] (19).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th