ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการประเมินผลวันประถมศึกษาแห่งชาติ 2527 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ก463ร] (1).

การศึกษาวิเคราะห์การจัดการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี / สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร

โดย สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงห์บุรี : สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร, 2522สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ส636ก.] (1).

รายงานการสัมมนาผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษาปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (1).

สรุปและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2504 - 2525 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส636ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ส636ส] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษาปีการศึกษา 2522 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับทดลองและที่เรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก463ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอที่มีความหนาแน่นต่างกัน / อุมาพร หล่อสมฤดี

โดย อุมาพร หล่อสมฤดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.8 อ574อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอที่มีความหนาแน่นต่างกัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.8 อ574อ] (1).

รายงานการวิจัย การศึกษาความสามารถของนักเรียน และองค์ประกอบบางประการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครูและในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความสามารถของนักเรียน และองค์ประกอบบางประการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครูและในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th