ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ประชาธิปไตยแบบไทย : ความคิดทางการเมืองของทหารไทย (2519-2529) / เฉลิมเกียรติ ผิวนวล

โดย เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ฉ412ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ประชาธิปไตยแบบไทย : ความคิดทางการเมืองของทหารไทย (2519-2529).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 321.8 ฉ412ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 ก492ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 ก492ก.] (1).

รายงานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่7 / วิทยาลัยนักบริหาร

โดย วิทยาลัยนักบริหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 351.1 ว563ห. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่7.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 351.1 ว563ห.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ลู่ทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา / ไตรดา แจ้งแจ่มญาณ และวัลลภ ลำพาย

โดย ไตรดา แจ้งแจ่มญาณ | วัลลภ ลำพาย.

เลขเรียกหนังสือ: 334.5 ต919ล. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ลู่ทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334.5 ต919ล.] (1).

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขจัดน้ำเสียภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย มหาวิทยาลัยบูรพา.

เลขเรียกหนังสือ: 363.7394 ม565ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การขจัดน้ำเสียภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 363.7394 ม565ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (ศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยครูนครปฐม) / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 บ167ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วิทยลัยครูนครปฐม, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (ศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยครูนครปฐม).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.72 บ167ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.23 ก445ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การทดลองเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานเพื่อพัฒนาค่านิยมทางอาชีพของเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.23 ก445ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของจังหวัดอุดรธานี / บังอร ดวงดุษดี

โดย บังอร ดวงดุษดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.335 บ248ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของจังหวัดอุดรธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.335 บ248ค] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สถานบริการสุขภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา / วาทิต อุตอามาตย์.

โดย วาทิต อุตอามาตย์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.37 ว364ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 2537ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สถานบริการสุขภาพของนักศึกษาสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.37 ว364ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการวิจัยของบุคลากร สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา / สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

โดย สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 2539ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการวิจัยของบุคลากร สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ส691ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีต่อการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย / สายัณห์ จันทร์วิรัช... (และคนอื่นๆ)

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช | สายัณห์ จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ส665ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทัศนคติของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีต่อการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส665ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำและการว่างงาน / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331 ก246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ภาวะการมีงานทำและการว่างงาน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331 ก246ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2539 / ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์... (และคนอื่นๆ)

โดย ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ | ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ป412ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามภาวะการหางานทำของบัณฑิตสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2539.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.11 ป412ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส636ก.] (1).

รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจำปี 2545 / รวบรวมโดย ฝ่ายอำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

โดย ฝ่ายอำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.085 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.085 ร451] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.21 ส636ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.21 ส636ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 / อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.

เลขเรียกหนังสือ: 020 อ835ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 020 อ835ง] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัย ระหว่าง พ.ศ. 2540-2545 /

โดย สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 375.07 รค451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2546ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัย ระหว่าง พ.ศ. 2540-2545.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375.07 รค451] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th