ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 330 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นิทานเพื่อการเรียนรู้ภาษาล้านนา เต่าน้อยอองคำ / ภาพประกอบ โอภาส ชมชื่น, นิสิต แสงสว่าง ; บรรณาธิการ. ศุภฤกษ์ กุลสุ

โดย ศุภฤกษ์ กุลสุ [บรรณาธิการ] | โอภาส ชมชื่น [ผู้วาดภาพประกอบ] | นิสิต แสงสว่าง [ผู้วาดภาพประกอบ] | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: เต่าน้อยอองคำ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น597 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน เมียนมา / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: ย ส113น 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน ลาว / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย | โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: ย ส113นล 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน เวียดนาม / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: ย ช822นว 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน สิงคโปร์ / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: ย ช822นส 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน อินโดนีเซีย / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: ย ช822นอ 2557] (1).

วรรณคดีก่อนนอนเรื่อง เงาะป่า / จันทร์เจ้า, เล่าเรื่อง

โดย จันทร์เจ้า.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊ส์, 2558ชื่อเรื่องอื่น: เงาะป่า.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ255ว 2558] (1).

กุ๋งกิ๋งท้องผูก / เรื่อง มนฤดี ทองกลอย ; ภาพ ชาตรี ศรีพลแผ้ว

โดย มนฤดี ทองกลอย | ชาตรี ศรีพลแผ้ว [ผู้วาดภาพประกอบ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม158กท 2552] (1).

เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิงคอยเย็น / สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

โดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส778จ 2558] (3).

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web / อี.บี. ไวท์ ; คณา คชา แปล

โดย ไวท์, อี.บี | คณา คชา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 53ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Essays ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559ชื่อเรื่องอื่น: แมงมุมเพื่อนรัก | Charlotte's web.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว967ช 2559] (1).

สวัสดี เมืองไทย / ผู้เรียบเรียง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ ภัทรกร คนุชดิษฐ์, อัมรินทร์ เดชณรงค์

โดย สุภฤกษ์ บุญกอง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส834สท 2555] (1).

ลูกสาวฅนเล็ก / พรพวง ร่างน้อย

โดย พรพวง ร่างน้อย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไทภูมิ พับลิชชิ่ง, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ลูกสาวคนเล็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ248ล 2556] (1).

นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50เรื่อง / บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น597] (1).

50 นิทานอีสปสอนใจเด็กดี / วนิษา เทียมเมฆ, เรื่อง ; กรกนก สนิทการ, ทิพยาภรณ์ นพกวด, ภาพ

โดย วนิษา เทียมเมฆ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : พี เอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว176ห 2557] (1).

อมตะนิทานไทย / ธนากิต, เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน : ภาพประกอบ

โดย ธนากิต | ประเวศน์ หนูจีน [ผู้วาดภาพประกอบ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 398.2 ธ231อ 2558] (3).

บันไดใบบัว / ชิด ชยากร

โดย ชิด ชยากร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ช543บ 2558] (3).

คำอ้าย / ยงค์ ยโสธร

โดย ยงค์ ยโสธร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Essays ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ย115ค] (3).

รวมเรื่องลี้ลับรอบโลก ภูตผีปีศาจ / สำนักพิมพ์ Gakken เขียน, ฉวีวงศ์ ซากุระอิ ; แปล

โดย สำนักพิมพ์ Gakken | ฉวีวงศ์ ซากุระอิ [ผู้แปล].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Essays ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส691ร 2559] (1).

มโนห์รา / กราฟิคสตูดิโอ

โดย กราฟิคสตูดิโอ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก242ม 2558] (2).

นิทานลำน้ำ / โกศล ทองด้วง, จันทร์เพ็ญ พงศ์นิวัตร, วินิจ ยีสมัน ,ภาพประกอบ

โดย โกศล ทองด้วง [ผู้วาดภาพประกอบ] | จันทร์เพ็ญ พงศ์นิวัตร [ผู้วาดภาพประกอบ] | วินิจ ยีสมัน [ผู้วาดภาพประกอบ].

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 398.2 นล597 2548] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th