ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 330 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก / ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

โดย ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ป619ก 2558] (2).

ศิษย์โง่กับงอนไถ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร

โดย จำรัส ดวงธิสาร | กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ จ364ศ] (1).

มนุษย์พันธุ์ใหม่ / ติ๋ว

โดย ติ๋ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ต397ม] (3).

แก้วจอมแก่น / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (3).

วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน

โดย อนุมานราชธน, พระยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 อ197ว] (2).

วรรณกรรมกับเด็ก / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ271ว] (2).

มหัศจรรย์แดนหรรษา / วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม225] (3).

คำวิงวอนของสัตว์ป่า / สงัด จัตตุมรรค

โดย สงัด จัตตุมรรค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส148ค] (2).

นักวิทยาศาสตร์ภูธร / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว694น] (3).

หนูหล่อกับมอมอ / สมนึก พานิชกิจ

โดย สมนึก พานิชกิจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส253ห] (3).

จ๊ะเอ๋ / เกริก ยุ้นพันธ์ ; พิสิทธิ์ ทับทอง, ผู้วาดภาพ

โดย เกริก ยุ้นพันธ์ | พิสิทธิ์ ทับทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ขนฟูกับหูตั้ง / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว694ข] (3).

ดงคนดี / พนม นันทพฤกษ์

โดย พนม นันทพฤกษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: รส พ187ด] (2).

เค้าโมงหลบมุม / ภาพพิมพ์, นามแฝง

โดย ภาพพิมพ์, นามแฝง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัมนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ไข่วิเศษ / สายฝัน, นามแฝง

โดย สายฝัน, นามแฝง | เบ็ญจมาศ คำบุญมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส661ข] (1).

ร. เรือพายไป / อัมภา ศรีสวัสดิ์

โดย อัมภา ศรีสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ562ร] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก / มณนิภา ชุติบุตรและกัญนิภา พราหมณ์พิทักษ์

โดย มณนิภา ชุติบุตร | กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ม336ส] (2).

คู่มือการศึกษาวิชา ประวัติพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน ตอน1 / กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมการศาสนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.309 ก244ค] (1).

วิทยานุกรมวรรณกรรมสำหรับเด็ก / ลัดดา เหมทานนท์

โดย ลัดดา เหมทานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ล238ว] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th