ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 330 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179ว] (1).

เกาะใน / นิคม รายยวา

โดย นิคม รายยวา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น553ก] (2).

ชีวิตบ้านป่า / ประสิทธิ์ มุสิกเกษม

โดย ประสิทธิ์ มุสิกเกษม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป415ช 2522] (2).

ฉันเป็นคนไทย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ก463ฉ] (2). Special Status (1).

บ้านพิลึก / ว. วินิจฉัยกุล

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว111บ] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 อ532ว] (1). Special Status (1).

เจ้านิลจอมซน / สุพรรณี วราทร

โดย สุพรรณี วราทร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส828จ] (2).

แก้วจอมซน / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (1).

หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก /

โดย กนก ชูลักษณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภุเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ก123ห] (1).

หนังสือเด็ก / สุนีย์ ชุ่มจิต

โดย สุนีย์ ชุ่มจิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ส821ห] (1).

ทำไมไม่มีปีแมว / วิริยะ สิริสิงห, เล่าเรื่อง

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว694ท] (1).

ขนมแป้งจี่ / แม้นมาส ชวลิต, เขียนเรื่อง ; ปฐม พัวพิมล, เขียนภาพ

โดย แม้นมาส ชวลิต | ปฐม พัวพิมล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม875ข] (3).

เจ้าป่าตัวน้อย / ระวี นิมมานะเกียรติ, เขียนเรื่อง ; ศราวุธ สุขสำอางค์, เขียนภาพ

โดย ระวี นิมมานะเกียรติ | ศราวุธ สุขสำอางค์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ร268จ] (1). Special Status (1).

ยายเช้ากลืนช้าง / สัตถา ดวงแก้ว, เล่าเรื่อง ; ภาพประกอบโดย กูนตา

โดย สัตถา ดวงแก้ว | กูนตา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส566ย] (2).

ดาวลูกไก่ / นพดล สังข์ทอง, เขียนเรื่อง ; สมบัติ คิ้วฮก, เขียนภาพ

โดย นพดล สังข์ทอง | สมบัติ คิ้วฮก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544?สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น169ด] (3).

ห้าสหาย / นพดล สังข์ทอง, ร้อยคำ ; สมบัติ คิ้วฮก, ทำภาพ

โดย นพดล สังข์ทอง | สมบัติ คิ้วฮก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น169ห] (3).

ไผ่น้อย / พูนเพชร บุญประเสริฐ, เขียนเรื่อง ; สมบัติ คิ้วฮก, วาดภาพ

โดย พูนเพชร บุญประเสริฐ | สมบัติ คิ้วฮก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ852ผ] (3).

เสือนอนกิน / สนิท บุญฤทธิ์, เขียนเรื่อง ; ศักดิ์ชัย ถิรตันติ, วาดรูป

โดย สนิท บุญฤทธิ์ | ศักดิ์ชัย ถิรตันติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส213ส] (2). Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th