ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 330 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย aวิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว694ก 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว694ก 2551] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 อ532ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : สหวิทยาลัยทราวดีกาญจนบุรี, 2532สถานะ: No items available Special Status (1).

หนังสือสำหรับเด็ก / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ก814ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก814ห] (3).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ก296ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

การสร้างสรรค์ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ว694ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ว694ก] (2).
Special Status (1).

แดนอัศจรรย์แห่งออซ = The marvelous land of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม : เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, แปลเรียบเรียง

โดย โบม, แอล. แฟรงก์ | แก้วคำทิพย์ ไชย.

เลขเรียกหนังสือ: ย บ919 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลาสสิก, [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย บ919ด] (1).

ชีวิตนับถอยหลัง / กูดูล ; แปลโดย พูลสุข (อาภาวัชรุตม์) ตันพรหม

โดย กูดูล | พูลสุข (อาภาวัชรุตม์) ตันพรหม | มูลนิธิดำรงชัยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก743ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ก743ช] (1).

ซาเมียร์กับโยนาธาน / ดานิลลา คาร์มิ ; จิตอำไพ เมืองสนธิ์, แปล

โดย คาร์มิ, ดานิลลา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ค336ซ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ค336ซ] (1).

แผนลับประหลาด = The secret plan / เรื่องและภาพ สุดไผท เมืองไทย

โดย สุดไผท เมืองไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส766 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552ชื่อเรื่องอื่น: The secret plan.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส766] (1).

บินข้ามเวลา = Time Flies / เอริค โรห์มันน์

โดย โรห์มันน์, เอริค.

เลขเรียกหนังสือ: ย ร949บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ร949บ] (1).

ปวีณา จับแก้ว

เลขเรียกหนังสือ: ย ป496ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2556ชื่อเรื่องอื่น: 10 นิทานนานาชาติ 1 /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ป496ส] (1).

เณรพยอมจอมยุ่ง = Nain Payom jom yoong / พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

โดย พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ).

เลขเรียกหนังสือ: คธ ย พ352ณ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Nain Payom jom yoong.สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ ย พ352ณ] (1).

สิมม่วนชื่น / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

เลขเรียกหนังสือ: 751.73 อ869ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนริมน้ำ, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 751.73 อ869ส] (2).

พวกเราแปลงร่างได้! / ธิติมา ช้างพุ่ม, เขียน ; สุธาทิพย์ โมราลาย, บรรณาธิการและคำนิยม ; วรรณา แซ่ลิ้ม, ภาพปก ; กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ, ภาพประกอบ

โดย ธิติมา ช้างพุ่ม | สุธาทิพย์ โมราลาย [บรรณาธิการ] | วรรณา แซ่ลิ้ม [ผู้วาดภาพประกอบ] | กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: ย ธ588พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ธ588พ] (3).

ครอบครัวหัวแห้ว / เรื่อง, กนกพร คงสุวรรณ ; ภาพ, อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

โดย กนกพร คงสุวรรณ | อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก124ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ก124ค] (3).

พระลอ : นิทานวรรณคดีล้านนา / คำคึ

โดย คำคึ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ค354พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ค354พ] (3).

เทคนิคการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก/ จินตนา ใบกาซูยี, เรียบเรียง

โดย จินตนา ใบกาซูยี | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 จ482ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ482ท] (1).

พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน / โอม รัชเวทย์, สร้างสรรค์งาน

โดย โอม รัชเวทย์.

เลขเรียกหนังสือ: ย อ979พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, [2556?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย อ979พ] (1).

คำสอนของพ่อ(หลวง) / พลิษฐา ศิริศักดิ์

โดย พลิษฐา ศิริศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ458ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บีเวล พับลิชชิ่ง, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ458ค] (3).

เพื่อนซี้ ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน / เก็น กวี

โดย เก็น กวี.

เลขเรียกหนังสือ: รส ก759พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส ก759พ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th