ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 317 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : สหวิทยาลัยทราวดีกาญจนบุรี, 2532สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ศิษย์โง่กับงอนไถ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร

โดย จำรัส ดวงธิสาร | กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ จ364ศ] (1).

คู่มือการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก / สมพร จารุนัฏ

โดย สมพร จารุนัฏ | กรมวิชาการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.02 ส265ค] (5).

มนุษย์พันธุ์ใหม่ / ติ๋ว

โดย ติ๋ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ต397ม] (3).

ชุดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ / โชติ ศรีสุวรรณ, เรื่อง ; เกษม ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ช822ช 2558] (12).

การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก441] (3).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / จรุณห์ เพชรมุนี

โดย จรุณห์ เพชรมุนี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ183ว] (2). Special Status (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / รัญจวน อินทรกำแหง

โดย รัญจวน อินทรกำแหง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ร349ว] (3).

การออกแบบและเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก / เกริกยุ้น พันธ์

โดย เกริก ยุ้นพันธ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 741.64 ก763ก] (10).

แก้วจอมแก่น / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (3).

การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก / วิริยะ สิริสิงห์

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ว694ก] (14).

การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / จันทร์ศิริ แท่นมณี

โดย จันทร์ศิริ แท่นมณี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 จ277ก] (8).

วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน

โดย อนุมานราชธน, พระยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 อ197ว] (2).

บทสคริปต์การทำหนังสือสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาลัยครู, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179บ] (2).

วรรณกรรมกับเด็ก / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ271ว] (2).

หนังสือสำหรับเด็ก / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก814ห] (3).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / สุพัตรา ชุมเกตุ

โดย สุพัตรา ชุมเกตุ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไข้ปรับปรุงใหม่)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : แผนกบริการกลาง สำนักอธิการบดี ม. ศิลาปากร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ส931ว] (3). Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th