ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 296 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 อ532ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : สหวิทยาลัยทราวดีกาญจนบุรี, 2532สถานะ: No items available Special Status (1).

ศิษย์โง่กับงอนไถ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร

โดย จำรัส ดวงธิสาร | กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ จ364ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ จ364ศ] (1).

คู่มือการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก / สมพร จารุนัฏ

โดย สมพร จารุนัฏ | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 ส265ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.02 ส265ค] (5).

มนุษย์พันธุ์ใหม่ / ติ๋ว

โดย ติ๋ว.

เลขเรียกหนังสือ: ย ต397ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ต397ม] (3).

ชุดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ / โชติ ศรีสุวรรณ, เรื่อง ; เกษม ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822ช 2558 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ช822ช 2558] (12).

การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ก441 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก441] (3).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / จรุณห์ เพชรมุนี

โดย จรุณห์ เพชรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 จ183ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ183ว] (2).
Special Status (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / รัญจวน อินทรกำแหง

โดย รัญจวน อินทรกำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ร349ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ร349ว] (3).

การออกแบบและเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก / เกริกยุ้น พันธ์

โดย เกริก ยุ้นพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 741.64 ก763ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 741.64 ก763ก] (10).

แก้วจอมแก่น / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว924ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (3).

การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก / วิริยะ สิริสิงห์

โดย วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ว694ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ว694ก] (14).

การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / จันทร์ศิริ แท่นมณี

โดย จันทร์ศิริ แท่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 จ277ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 จ277ก] (8).

วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน

โดย อนุมานราชธน, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 อ197ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 อ197ว] (2).

บทสคริปต์การทำหนังสือสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ฉ179บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาลัยครู, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179บ] (2).

วรรณกรรมกับเด็ก / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 บ271ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ271ว] (2).

หนังสือสำหรับเด็ก / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ก814ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก814ห] (3).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ก296ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / สุพัตรา ชุมเกตุ

โดย สุพัตรา ชุมเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ส931ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไข้ปรับปรุงใหม่)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : แผนกบริการกลาง สำนักอธิการบดี ม. ศิลาปากร, 2524สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ส931ว] (3).
Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th