ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 317 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย aวิริยะ สิริสิงห.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว694ก 2551] (1).

ครอบครัวหัวแห้ว / เรื่อง, กนกพร คงสุวรรณ ; ภาพ, อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

โดย กนกพร คงสุวรรณ | อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก124ค] (3).

เพื่อนซี้ ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน / เก็น กวี

โดย เก็น กวี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: รส ก759พ] (1).

เค้าโมงหลบมุม / ภาพพิมพ์, นามแฝง

โดย ภาพพิมพ์, นามแฝง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัมนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ไข่วิเศษ / สายฝัน, นามแฝง

โดย สายฝัน, นามแฝง | เบ็ญจมาศ คำบุญมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส661ข] (1).

บ้านพิลึก / ว. วินิจฉัยกุล

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว111บ] (1).

แก้วจอมซน / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (1).

เรารัก ฟ.ฟัน / บุบผา ไตรโรจน์

โดย บุบผา ไตรโรจน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย บ638ร] (1).

ไอศกรีมเป็นเหตุ : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส691อ] (1).

เมดูซา...ของขวัญจากสายน้ำ / ภาณุมาศ ภูมิถาวร

โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ภ434ม] (1).

บนฟ้ามีช้าง / ภาณุมาศ ภูมิถาวร

โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ภ434บ] (1).

ชุดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ / โชติ ศรีสุวรรณ, เรื่อง ; เกษม ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ช822ช 2558] (12).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : สหวิทยาลัยทราวดีกาญจนบุรี, 2532สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก441] (3).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / จรุณห์ เพชรมุนี

โดย จรุณห์ เพชรมุนี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ183ว] (2). Special Status (1).

หนังสือสำหรับเด็ก / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก814ห] (3).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

การสร้างสรรค์ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ว694ก] (2). Special Status (1).

แดนอัศจรรย์แห่งออซ = The marvelous land of Oz / แอล. แฟรงก์ โบม : เขียน ; แก้วคำทิพย์ ไชย, แปลเรียบเรียง

โดย โบม, แอล. แฟรงก์ | แก้วคำทิพย์ ไชย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลาสสิก, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย บ919ด] (1).

ชีวิตนับถอยหลัง / กูดูล ; แปลโดย พูลสุข (อาภาวัชรุตม์) ตันพรหม

โดย กูดูล | พูลสุข (อาภาวัชรุตม์) ตันพรหม | มูลนิธิดำรงชัยธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก743ช] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th