ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นิทานพื้นบ้าน เมียนมา / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส113น 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ส113น 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน ลาว / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย | โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส113นล 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ส113นล 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน เวียดนาม / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นว 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นว 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน สิงคโปร์ / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นส 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นส 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน อินโดนีเซีย / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นอ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นอ 2557] (1).

ของขวัญมหัศจรรย์จากภูต / เรื่อง: พัณณิดา ภูมิวัฒน์ ; รูป: จินตนันท์ ดอนพลอยเพ็ชร์

โดย พัณณิดา ภูมิวัฒน์ | จินตนันท์ ดอนพลอยเพ็ชร์.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ539ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย พ539ข] (5).
Checked out (1).

โตมาเจ้าปลายักษ์ / เรื่อง: รัศมี เบื่อขุนทด ; รูป: ปิติ ทองเยี่ยม

โดย รัศมี เบื่อขุนทด | ปิติ ทองเยี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: ย ร388ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ร388ต] (5).
Checked out (1).

หิ่งห้อย / เรื่อง: น้านกฮูก ; ภาพ: พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย

โดย น้านกฮูก | พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: ย น467ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย น467ห] (6).

คุณเทา-เทา จากดาวขมุกขมัว / เรื่อง: สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; รูป: โกศล ทองด้วง

โดย สุริยัน สุดศรีวงศ์ | โกศล ทองด้วง.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส866ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส866ค] (6).

แมวขี้กลัวกับแม่มดตัวเล็ก / เรื่องและภาพ: สุดไผท เมืองไทย

โดย สุดไผท เมืองไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส766ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส766ม] (4).
Special Status (2).

เพื่อนพ้องร้องเล่น / พวงทิพย์ ศิลาสานต์, รวบรวม ; อริญชย์ ลิ้มพานิช, ภาพ

โดย พวงทิพย์ ศิลาสานต์.

เลขเรียกหนังสือ: ย พ466พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พาส เอ้ดดูเคชั่น, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD ย พ466พ] (5).
Items available for reference: [Call number: CD ย พ466พ] (1).
Checked out (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th