ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก / มณนิภา ชุติบุตรและกัญนิภา พราหมณ์พิทักษ์

โดย มณนิภา ชุติบุตร | กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ม336ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ม336ส] (2).

นิทานสำหรับเด็ก : เด็กเขียนให้เด็ก / พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา

โดย นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ก411น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 398.2 ก411น] (1).

การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / จันทร์ศิริ แท่นมณี

โดย จันทร์ศิริ แท่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 จ277ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 จ277ก] (8).

การวิเคราะห์สารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ชนะการประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2538 : ปริญญานิพนธ์ = An analysis of The Winner' s Non-Fiction for Pre-Adolescents in The Book Comprtition Organized by The Nation Book Development Committee During 1980-1995 / วรรณา ชัยเลิศ

โดย วรรณา ชัยเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว242ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of The Winner' s Non-Fiction for Pre-Adolescents in The Book Comprtition Organized by The Nation Book Development Committee During 1980-1995.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว242ก] (1).

วิทยานินพธ์ เรื่อง การใช้วรรณกรรมสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะการอ่านในใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร = Using Children' s Literatures to Develop Silent Reading Skills of Prathomsuksa Six Students, Naluang School, Bangkok Metropolis / พรพิตร พจนอารี

โดย พรพิตร พจนอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 บ251ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) - - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: การใช้วรรณกรรมสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะการอ่านในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร | Using Children' s Literatures to Develop Silent Reading Skills of Prathomsuksa Six Students, Naluang School, Bangkok Metropolis.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ251ว] (1).

การสร้างหนังสือเด็ก / ภาควิชาภาษาไทย

โดย ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ภ625ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ภ625ก] (10).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th